Pásová výroba a sebevraždy

Text dotazu

Hezký den,
chci se zeptat, zda nevíte, jestli se nějaký autor zabýval problematikou
sebevražd vyplývajících ze zaměstnání u pásu. Tj. u manuální, stále se
opakující práce, u které není zapotřebí nikterak namáhat mozek.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. Ve zdrojích, které jsme prošli, se nám nepodařilo najít žádné články nebo knihy, které by se zabývaly vlivem práce u pásu na sebevražednost.

Publikace "Sebevražednost obyvatel České republiky...." uvádí, že k sebevražednému jednání vede celý sled událostí. Motiv sebevraždy se doplňuje k evidované dokonané sebevraždě na základě došetřených skutečností, výpovědí rodinných příslušníků, známých, na základě dopisů na rozloučenou atd. Toto zjištění může být zkresleno, z tohoto důvodu jsou údaje o motivaci sebevražd zatíženy určitou mírou nepřesnosti. K objasněným a srozumitelným motivům patří podle statistiky z let 1996-2000 motivy rodinné, existenční, duševní, pracovní a školní a zdravotní.

Kapitola "Suicidal behaviour and the labour market" v knize "The international handbook of suicide and attempted suicide" shrnuje různé studie provedné i na téma vztahu mezi povoláním a sebevražedným chováním, práce u pásu zde není vysloveně zmíněna jako rizikový faktor, z analýzy pouze vyplývá vyšší míru sebevražedného chování u pracovníků z nižších sociálních skupin, součástí kapitoly je i přehled zkoumaných studií.

* DZÚROVÁ, Dagmar ; DRAGOMIRECKÁ, Eva. Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2002. s. 33-34. ISBN 80-86561-03-8.

* The international handbook of suicide and attempted suicide. Chichester : Wiley, 2000. s. 309-384. ISBN 0-471-98367-5.

* LUKEŠ, Václav ; CHROUSTOVÁ, Marta ; VOSTOUPALOVÁ, Jana. Některé psychologické pohledy na příčiny suicidia. Kontakt, 1999, Roč. 1, č. 3, s. 19-24. ISSN 1212-4117 ; Kontakt, 1999, Roč. 1, č. 4, s. 11-16. ISSN 1212-4117.

* ČERNÝ, J. ; VACKOVÁ, B. ; PROKŮPEK, Josef. Motivace sebevražedných pokusů. Praktický lékař, 1968, Roč. 48, č. 1, s. 13-15. ISSN 0032-6739.

Pomoci by Vás snad mohly články, které se věnují vlivu monotónnosti práce na psychický stav pracovníka, i když v textech není přímo zmíněna souvislost mezi monotónní prací (k níž patří také práce u pásu), zvyšováním psychické zátěže pracovníka a případným následujícím sebevražedným chováním:

* ŽÍDKOVÁ, Zdeňka. Monotónie v pracovním procesu. České pracovní lékařství, 2005, Roč. 6, č. 4, s. 193-197. ISSN 1212-6721.

* ŽÍDKOVÁ, Zdeňka. Monotónie v praxi. Bezpečnost a hygiena práce, 2006, Roč. 56, č. 6, s. 23-28. ISSN 0006-0453.

* Hodnocení pracovní psychické zátěže u zaměstnanců různých profesí. Československá psychologie, 2007, roč. 51, č. 4, s. 335-346. ISSN 0009-062X; 1804-6436.

Několik článků na toto téma jsme nalezli i databázi Ebsco, která je přístupná v řadě českých knihoven (http://ineb.nkp.cz/cz/knihovny/seznam-knihoven.html ), registrovaní uživatelé NK ČR mohou Ebsco využívat i mimo knihovnu

(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#ebsco ):

* Psychological and physiological stress reactions of male and female assembly workers. Journal of Organizational Behavior, 1999, vol. 20, Issue 1, s. 47-62. ISSN 0894-3796.

* FAYE, Helene ; FALZON, Pierre. Strategies of performance self-monitoring in automotive production. Applied Ergonomics, 2009, Vol. 40, Issue 5, s. 915-921. ISSN 0003-6870.

* COOPER, Robert. Task Characteristics and Intrinsic Motivation. Human Relations, 1973, Vol. 26, Issue 3, s. 387-415. ISSN 0018-7267.

* CLEGG, Chris ; WALL, Toby ; KEMP, Nigel. Women on the assembly line: A comparison of main and interactive explanations of job satisfaction, absence and mental health. Journal of Occupational Psychology, 1987, Vol. 60, Issue 4, s. 273-287. ISSN 0305-8107.

Další informace byste mohla nalézt nalézt i databázích zaměřených na medicínu, např. Medline, PsycINFO, oba tyty zdroje patří mezi licencované databáze, svým uživatelům je nabízí např. Univerzita Karlova (http://bi.cuni.cz/prehled/abecedne.php?lang=cs ). Z volně dostupných zdrojů můžete využít databázi PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) nebo Google Scholar (http://scholar.google.com).

prověřené zdroje:

* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

* ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, 1991-

(http://aleph.nkp.cz/cze/anl )

* Bibliographia Medica Čechoslovaca

(http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc/bmc-uvod )

* MONESTIER, Martin. Dějiny sebevražd : dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné smrt. Praha : Dybbuk, 2003. 414 s. ISBN 80-903001-8-9.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2011 08:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu