Parýzek pod Sušicí

Text dotazu

Dobrý den,potřebuji zjistit informace o historii
obce Parýzek pod Sušicí.

Odpověď

Dobrý den,

o městu/ vesnici Parýzek pod Sušicí jsme nikde nenalezli žádné zmínky.

Procházeli jsme publikace dostupné v Referenčním centru NK ČR, které se týkají historie měst, původu a významu jejich názvů či obsahují obecné informace o městech (encyklopedie, apod.). Toto město však nebylo nalezeno ani prostřednictvím vyhledávače www.mapy.cz , pomocí něhož jsme chtěli určit alespoň jeho polohu vzhledem k tomu, že Sušic je v České republice více.

Bohužel Vás nemůžeme ani odkázat na případné kroniky, které si města vedou, a které jsou cenným udrojem informací o daném místě. Pokud Vy víte více informací o městě Parýzek, můžete se zkusit obrátit na příslušný archiv nejbližšího krajského (popř. bývalého okresního) města.

Procházeli jsme tyto publikace:

AUGUSTIN, Josef. Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Vyd. 1.. Sokolov : Arbor ; Praha : Knižní klub, 2001. 992 s. ISBN 80-242-0565-3 (Euromedia Group - Knižní klub : váz.) * 80-901534-1-0 (Arbor : váz.)

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd.. Praha : Libri, 1996- . -- sv. ISBN 80-85983-12-5 (soubor : váz.)

Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. Uspořádali Joachim Bahlcke, Winfried Eberhard, Miloslav Polívka ; [z německého originálu přeložili Jan Dobeš ... et al.]. Vyd. 1.. Praha : Argo, 2001. 811 s. ISBN 80-7203-402-2 (váz.)

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše ... [et al.]. Pomístní jména v Čechách : o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Vyd. 1.. Praha : Academia : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 1995. 520 s. ISBN 80-901072-8-1 (Ústav pro jazyk český AV ČR : váz.) * 80-200-0554-4 (Academia : váz.)

LUTTERER, Ivan; MAJTÁN, Milan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména Československa : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. 1. vyd.. Praha : Mladá fronta, 1982. 373 s.

PROFOUS, Antonín; SVOBODA, Jan; ŠMILAUER, Vladimír. Místní jména v Čechách : jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd.. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1949-1960. 5 sv.

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze : J. Otto, 1888-1909. 28 sv.

Můžete také zkusit vyhledat informace v publikacích, jejichž hlavním tématem je Sušice, zda v nich budou zmínky i o Parýzku. Dokumenty dohledáte v online katalogu NKC, popř. v Souborném katalogu SKC (zde si ověříte dostupnost knih v ostatních knihovnách v ČR), využít můžete také Českou národní bibliografii. Všechny uvedené báze a katalogy naleznete na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . Při hledání doporučujeme využít především pole "Předmět (klíčová slova)" a heslo Sušice.

Nejblíže hledanému městu Parýzek jsme v knize PROFOUS, Antonín; SVOBODA, Jan; ŠMILAUER, Vladimír. Místní jména v Čechách : jejich vznik, pův. význam a změny. 3.díl, M-Ř, s. 323. nalezli ves Pařízek.

Jedná se o ves cca 4,5 km od Sobotky. Toto jméno bylo buď původně příjmení tamního usedlíka anebo je to jméno typu Smrček, Kámen, apod., tj. jméno osadyvýznačného předmětu.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2008 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu