parlamentní projev, text

Text dotazu

Ktorá úradná tlač uvádza text prejavu poslanca K. Kreibicha na 49. schôdzi PS NS RČS z 19. novembra /listopadu/ 1926? V rámci bibliografickej citácie prosím aj číslo strán.

Odpověď

Dobrý den,

projev poslance Karla Kreibicha byl uveřejněn ve stenoprotokolu neboli těsnopisecké zprávě (doslovný záznam z jednání schůzí Parlamentu) o 49. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 19. listopadu 1926. Text je volně dostupný na internetu v rámci Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny na adrese http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/049schuz/s049008.htm . Nedokázala jsem však v textu identifikovat začátek projevu K. Kreibicha (po jednotlivých stranách se můžete pohybovat pomocí tlačítek "Minulý" a "Další"). Jiný zdroj, kde by byl projev zveřejněn jsem již nenalezla.

Bibliografická citace dokumentu by snad mohla vypadat následovně, nemáme ovšem s citováním takových typů dokumentů příliš zkušeností:

NS RČS 1925-1929, PS, 49. schůze, 19.11.1926, část 8/11 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, c2007 [cit. 2007-07-10]. Dostupný z WWW: < http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/049schuz/s049008.htm > .

Lépe by Vám mohli poradit přímo v Parlamentní knihovně, která má jistě ve fondu tištěné stenoprotokoly o schůzích Parlamentu a možná i další zdroje, které by mohly pomoci. Webová adresa knihovny je http://www.psp.cz/kps/knih/index.htm .

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2007 12:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu