Pařížská mírová konference

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych bližší informace o Pařížské mírové konferenci, která proběhla v roce 1946. Za odpověď Vám předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, Malá československá encyklopedie o Pařížské mírové konferenci v roce 1946 uvádí následující informace:
"29. 7.- 15. 10. 1946; byla připravena na moskevské schůzce min. zahr. SSSR, USA a Velké Británie (16.-26. 12. 1945) a na zasedáních Rady min. zahr. (SSSR, USA, Velké Británie). Účastnilo se jí 21 států protifašistické koalice. Projednala mírové smlouvy s Itálií, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Finskem a předložila je Radě min. zahr. k definitivnímu zpracování; zabývala se otázkami reparací a rozhodla o statutu Terstu. Na konferenci se projevily názorové rozdíly mezi SSSR a záp. mocnostmi, zejm. USA a Velkou Británií."
(Malá československá encyklopedie. sv.4. 1. vyd. Praha : Academia, 1986, s.806.)
Podrobnější informace o Pařížské mírové konferenci v roce 1946 a výsledných Pařížských mírových smlouvách můžete nalézt v publikacích:
* ROMSICS, Ignác. Parížska mierová zmluva z roku 1947. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-014-9.
(kniha řeší otázku Pařížské mírové konference nejobsáhleji, na konferenci je ovšem nahlíženo z pohledu maďarských dějin - kniha je psána ve slovenštině) Pařížské mírové konferenci (opět z pohledu maďarských dějin) je věnována i jedna kapitola v knize:
* IRMANOVÁ, Eva. Maďarsko a versailleský mírový systém. V Ústí nad Labem : Albis international, 2002. ISBN 80-86067-62-9.

Encyklopedická hesla k Pařížské mírové konferenci a Pařížským mírovým smlouvám nabízejí publikace:
* PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie. 3., rozš. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-95-8.
* Dějiny 20. století : encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0403-1.
* Kronika 20. století. Praha : Fortuna Print, [2003?]. ISBN 80-7321-069-X. 

Knihy k tématu:
*  PLECHANOVÁ, Běla. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997. ISBN 80-85241-79-X.
*  JUDT, Tony. Poválečná Evropa : historie po roce 1945. V Praze : Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-025-9.
*  WEGS, J. Robert. Evropa po roce 1945. 1.vyd. Praha : Vyšehrad, 2002.ISBN 80-7021-507-0.

Další vhodnou literaturu můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, Jednotné informační bráně: http://www.jib.cz/ či Souborném katalogu ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2009 13:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu