Pardubice-Ohrazenice - číslo jednotné, ženský rod?

Text dotazu

Jeden z čtenářů článku o menhirech v Ohrazenicích mi
napsal, že tento místní název používám chybně, že Ohrazenice je slovo v
jednotném čísle rodu ženského, "ta Ohrazenice", nikoliv "ty Ohrazenice". Své
tvrzení doložil dvěma články na internetu. Zaujalo mě to, protože prakticky
všichni v mém okolí používají číslo množné, včetně například radničního
zpravodaje. Je tedy městská čtvrť Pardubice-Ohrazenice "ta Ohrazenice", nebo
jsou to "ty Ohrazenice"? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

kniha "Místní jména v Čechách" uvádí, že se opravdu dříve lidově říkalo ta Vohrazenice, do Vohrazenice (platí to jak pro Ohrazenice u Pardubic, tak Ohrazenice u Hořovic). Slovo Ohrazenice vzniklo substantivizující příponou -ice z adjektiva ohrazená (ves, chalupa ap.).

V knize "Naše místní jména a jak jich užívat" bohužel není rozlišeno, pro které Ohrazenice je jaký rod užíván, ale uvedeno je zde množné i ženské jednotné číslo.

Doporučujeme Vám obrátit se ještě na odborníky Ústavu pro jazyk český AV ČR - Jazykovou poradnu: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna , kde by Vám mohli říci něco více k současnému úzu skloňování tohoto místního názvu.

Použitá literatura:

* PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 3.díl. M-Ř. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1951.

* POLÍVKOVÁ, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat. 2., upr. a rozš. vyd. V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1940-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2011 09:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu