Paragrafy říšského zákoníku (Rakousko-Uhersko a První republika)

Text dotazu

Text dotazu: Dobrý den, zajímalo by mě, čeho se dopustil člověk, který byl opakovaně trestán podle říšského zákoníku v době Rakouska-Uherska a následně v době První republiky. Na internetu se mi nepodařilo znění zákoníku najít, proto se obracím na knihovnu. Děkuji. JK
Jedná se o tyto paragrafy: paragraf 400 (trestaný odsouzen 20.2.1914 na 3 dny do vězení), paragrafy 577, 598 a 286 mu vynesly 6 týdnů vězení (15.5.1918, současně patrně pohnán i před soud vojenský), paragraf 411 znamenal 3 dny vězení (17.11.1934), paragraf 2 č.1 ze 24.5.1885 č. 89 ř.z. (cituji doslovně) znamenal 14.1.1936 pro provinilce 3 dny tuhého vězení nepodmíněně, podle paragrafu 81 dostal provinilec 2 měsíce těžkého žaláře a k tomu podle paragrafu 312 ztratil volební právo do obcí (obé mu bylo vyměřeno 2.4.1938).

Odpověď

Dobrý den,

 

Říšský zákoník (Reichsgesetzblatt) se vydával mezi lety 1849 - 1918, od roku 1867 byl platný jen pro Předlitavsko, tedy i pro Čechy. Zároveň existovaly zemské zákoníky (Landesgesetzblatt) zvlášť pro Čechy i Moravu. Tyto říšské a zemské zákony byly platné i po vzniku ČSR v roce 1918.

 

Co se týká Vašeho dotazu, říšský zákoník se skládá z mnoha jednotlivých článků týkajících se různých témat, které obsahují další paragrafy. Proto je v podstatě nemožné hledat jen podle čísla paragrafu bez znalosti alespoň oblasti, ve které byl čin spáchán.

 

V úvahu mohou spadat například zákon ze dne 27. 5. 1852 Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích, zákon 19/1855 ř.z. Vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech nebo zákon ze dne 21. března 1929, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády.

 

Dále můžete hledat v knize Soustavný ukazatel k Zemskému zákonníku království Českého za léta 1848-1910. Vyd. čes. V Praze: nákl. vlast., 1911. 8, 172 s, která je dostupná v digitální knihovně Kramerius (viz http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:81596630-cae8-11e3-aec3-005056827e52#monograph-page_uuid:94ebc7d0-dc3e-11e3-b110-005056827e51), podobně také kniha MACH, Zdeněk a KUBR, František. Souborný index ke Sbírce zákonů a nařízení státu Československého za léta 1918 až 1936. V Praze: Státní tiskárna, [1937]. 200 s., která se nachází ve volném výběru Všeobecné studovny v Národní knihovně.

 

Pomoci v dalším hledání by Vám mohla Virtuální knihovna právních předpisů - říšský zákoník a Moravská sbírka zákonů: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html

V Národní knihovně je možné vyhledávat v databázi právních předpisů ASPI - viz https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju

 

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk

http://kramerius4.nkp.cz

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu