paradox produktivity

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla, je-li pojem "paradox produktivity" odborným pojmem,
jaký je jeho význam a v jakých vědních oborech se objevuje/užívá.

Děkuji a přeji pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,

paradox produktivity je ekonomický pojem související s oblastí informačních a komunikačních technologií. Jedná se o poměrně nový fenomén, používá se k označení nejasného vztahu mezi nárůstem investic do informačních systémů a růstem produktivity; kdy se pod pojmem "produktivita" chápe množství produkce vyrobené za určitou dobu, např. poměr objemu prodeje nebo přidané hodnoty nebo objemu vyrobených produktů, atd., ke vstupům, např. jednotce práce. I když zatím žádný výzkum nepotvrdil zmiňovaný konzistentní vztah mezi růstem produktivity a růstem výdajů do informačních systémů, přesto lze v odborné literatuře najít tvrzení, že paradox produktivity ovlivňuje některá odvětví méně než jiná. Například produktivita v maloobchodu, velkoobchodu, výrobě počítačů a polovodičů, telekomunikací má tendenci růst při zvýšených výdajích do informačních systémů (což má být ovlivněno silným konkurenčním prostředím v těchto odvětvích spojeným s nezbytnou rychlou reakcí na změněné podmínky trhu). Naopak v odvětvích jako hoteliérství či drobné bankovnictví produktivita klesá s růstem investic do informačních systémů.

Další známkou paradoxu produktivity bývají neúspěšné implemetnace rozsáhlých informačních systémů, jejichž výsledkem je nahrazení starých problémů novými. Implemetnace systémů znamenají pro podnik velkou finanční zátěž a často se stává, že při této složité činnosti nastanou nečekané obtíže, zatímco očekávané přínosy se nedostaví.

Použitý zdroj:

* KOCH, Miloš a kol. Management informačních systémů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. Str. 126. ISBN 978-80-214-4157-6.

K získání podrobnějších informací k paradoxu produktivity můžete také využít internetové stránky:

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Produktivita#Paradox_produktivity

* http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity_paradox

* http://ccs.mit.edu/papers/CCSWP130/ccswp130.html

* http://ebusiness.mit.edu/erik/bpp.pdf

* http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/10/23/clanky/robert-solow/  

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 13:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu