panství Lomnice nad Popelkou

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, které obce patřily v roce 1848 do panství Lomnice nad Popelkou
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,
vesnice příslušící k panství "Lomnice" uvádí ve svém spise "Popis králowstwí českého čili podrobná poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII" František Palacký. Výše uvedený spis je dostupný volně k nahlížení v rámci digitální knihovny Kramerius 3 (http://kramerius.nkp.cz ). Stránka s výpisem vesnic panství Lomnice: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10799647

Popis panství byl pořízen v roce 1843, daný svazek vyšel v roce 1848.
Dle rozpisu k Lomnici patřílo 24 vesnic. Stejnou informaci uvádí i "Popis okresního hejtmanství semilského" (1880).

Knihy o historii Lomnice nad Popelkou ovšem uvádějí, že v roce 1834 koupil Lomnici i se 14(?) vesnicemi kníže Karel Alain Gabriel kníže Rohan. Je ovšem možné, že jde o chybu v zápisu a místo 24 vesnic je uvedenou 14. Tuto informaci by bylo třeba podrobněji ověřit v archivních materiálech.Pravděpodobně byste tuto informaci nalezla v archivu Velkostatku Lomnice nad Popelkou:

Název fondu (sbírky):Velkostatek Lomnice nad Popelkou
Uloženo v archivu:Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Místo vzniku fondu (sbírky):Lomnice nad Popelkou (Semily, Česko), Milčeves (Žatec, Louny, Česko)
Časový rozsah:1580-1949
Metráž:20,6 bm zpracováno (z toho 20,6 bm inventarizováno), 0,5 bm nezpracováno
Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení
Původce fondu(sbírky):Velkostatek Lomnice nad Popelkou a statek Milčeves (Rohanové).
Tematický popis:Jádro archivu tvoří písemnosti z 2. poloviny 18. století a 1. poloviny 19.století. Ze 17.století a 1. poloviny 18. století se zachovaly především pozemkové knihy. Velké skupiny tvoří dále spisy judiciální, katastry, písemnosti týkající se emfyteuse panství, účty přenesených agend.Ze skupiny map a plánů jsou zastoupeny jen mapy katastrální. Materiál po r. 1850 je zastoupen 10%. Pro poznání dějin venkovského lidu je prvořadým pramenem kompaktní řada pozemkových knih od 16. do 2. poloviny 19. století. Pozemkové knihy jsou doplněny urbáři, soupisy poddaných, akty o projednávání pozůstalostí, sporů, poručnictví apod. Samostatnou skupinu tvoří materiál pro odkoupenou část panství Milčeves.Obsahuje popisy hranic, spisy povahy dominikální a účetní výkazy emfyteuse dominikálních pozemků.
Archivní pomůcky:
GEBAUER J.-POSLOVÁ J.: VELKOSTATEK LOMNICE NAD POPELKOU 1580 - 1949. Inventář, 1971, s. 44, ev.č. 337.

Další použité zdroje:
KESNER, Tomáš et al. Lomnice nad Popelkou a okolí =: Lomnice nad Popelkou - town and country. Lomnice nad Popelkou: Pro město Lomnice nad Popelkou vydalo Studio JB, 2010. s. 24. ISBN 978-80-86512-48-8. Dostupné také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:26c3aeb0-a7e4-11e7-8394-5ef3fc9ae867

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2020 15:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu