panství Doupov

Text dotazu

Vážení! Následující dotaz by pravděpodobně mohly odpovědět SOA v Plzni nebo v Třeboni, ale po velmi dobrých zkušenostech s Ptejte se knihovny se obracím raději na vás.
1. Chtěl bych vědět, kdy přesně v sedmnáctém století patřilo panství Doupov Schwarzenberkům 2. Zda se dělaly výhosty z jednoho panství na druhé i když patřily jednomu majiteli.
Třetí dotaz, nyní už vás trochu znužívám: Pokud ano, kde jsou výhosty z panství Schwarzenberků Doupov na Křivoklát (Krušovice) z roku 1654 uloženy.
Velmi vám děkuji, přeji hezké dny. Václav Verner, Terezín

Odpověď

Dobrý den,

trochu se obáváme, abychom si svou pověst u Vás nepošramotili.

V knihách, které se věnují historii města a panství Doupov, nejsou Schwarzenbergové jako majitelé panství uvedeni. Na počátku 17. století vlastnili panství Šlikové (Kryštof a později jeho syn Jan Albín. Po prohrané bitvě na Bílé hoře uprchl Jan Albín ze země a majetek mu byl zkonfiskován. Po konfiskaci koupil doupovské a mašťovské panství hrabě Vilém z Verduga. Pro jeho nemoc převzal majetek místo něho Baltazar de Cicognia. Po smrti Viléma převzali správu nad panstvím jeho dva bratři Jan a František. Po smrti Františka v roce 1672 přešla dědická práva na jeho syna Františka Josefa Julia. Ten se ovšem zadlužil a musel panství v roce 1698 prodat. Koupil ho hrabě Gottfried z Lützau. Po hraběti z Lützau přešlo panství roku 1780 na knížete Colloredo-Mansfelda. Od roku 1850 patřilo panství hraběti Eugenu Černínovi z Chudenic a od roku 1858 až do 2. světové války panství spravoval rod Zedtwitzů.

 (čerpáno z kapitoly "Panství Doupov" z knihy: BINTEROVÁ, Zdeňka. Zaniklé obce Doupovska: v bývalém okrese Kadaň. V Chomutově: Okresní muzeum v Chomutově, 1998. )

"Vejhostní", "zhostní" či propouštěcí list obdržel poddaný od vrchnosti, pokud byl  odchod dané osoby vrchností schválen, při odchodu z jednoho panství na druhé. Většinou byl s obdržením zmíněného listu spojen poplatek. Zda ovšem byl výhostní list vypracováván a evidován i v případě, že se jednalo o přesun osoby v rámci jednotlivých panství jednoho majitele, naše zdroje neuvádějí. V tomto případě bude pravděpodobně nezbytné nahlédnout do příslušných archivních dokumentů.

Státní oblastní archiv v Plzni má ve svém fondu sbírku dokumentů k velkostatku Doupov. Celá tato složka ovšem dosud čeká na zpracování. Pro více informací prosím kontaktujte přímo Státní oblastní archiv v Plzni: http://www.soaplzen.cz/

 

Název fondu (sbírky):Velkostatek Doupov

Uloženo v archivu:Státní oblastní archiv v Plzni Místo vzniku fondu (sbírky):Doupov Časový rozsah:1564-1946

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 62,96 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Správa velkostatku Doupov Tematický popis:Sociální dějiny v době patrimoniální.

Archivní pomůcky:

Žádné archivní pomůcky

 

Státní okresní archiv Karlovy Vary (http://www.soaplzen.cz/soka-kv )má ve svém fondu sbírku dokumentů k městu Doupov:

Název fondu (sbírky):Archiv města Doupov Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Karlovy Vary Místo vzniku fondu (sbírky):Doupov Časový rozsah:1567-1945

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 34,79 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Městský úřad Doupov (Bürgermeisteramt in Duppau) - 1567-1945 Tematický popis:2 kroniky, registratura městského úřadu. Př.č.1800: 1 kniha a jednotliviny, 49 pozemkových knih, př.č.1800 - stavební spisy, torzo účetních knih, všeobecná spisová agenda. Př.č.62/1998: spisy 1720-1854. Změnový list č.8: spisy - dědické záležitosti, 1 svatební smlouva, účty, dopis vojáka Küfela z Mohuče rodičům do Doupova (na dopisním papíru vyobrazen most přes řeku asi v Mohuči?, vlak a obrázek vojáka) apod. (11.2.2003, A.Mařík) Změnový list č.9: stavební spisy 1926-1930 a 4 projekty stavitele Ing.Emila Czerwenky z Radonic z 8.2.1926 týkající se stavby radnice ve městě Doupov. (1.3.2004) Př.č.58/2004: 2 pozemkové - katastrální mapy města Doupov 1901-1908, měř. 1 : 1440, kolorované. (23.12.2004) Vnitřní změna č.11: přípravný materiál ke kronice, kronikářské záznamy a poznámky pro období cca 1750-1918 (mj. časté zprávy o počasí). (13.10.2006)

 

Dobové materiály k velkostatku Křivoklát jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Praze (http://www.soapraha.cz/ ):

Název fondu (sbírky):Velkostatek Křivoklát Uloženo v archivu:Státní oblastní archiv v Praze Místo vzniku fondu (sbírky):Křivoklát Časový rozsah:1356-1950

Metráž:680,52 bm zpracováno (z toho 680,52 bm inventarizováno), 1,8 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Velkostatek Křivoklát. Rodiny Berků, Valdštejnů a Fürstenberků. Velkostatek Křivoklát - Lesní úřad Tematický popis:Rodinné písemnosti Berků, Valdštejnů a Fürstenberků, záležitosti komorní správy panství, správa velkostatku, sociální poměry obyvatelstva na Křivoklátsku, lesní a zemědělské hospodaření, železářský průmysl aj.

Archivní pomůcky:

KÖNIG J.-ŠTĚPÁNEK JOSEF: KŘIVOKLÁT - STAVEBNÍ ÚŘAD, 1815 - 1929. Inventář, 1957, s. 94, ev.č. 115.

ŠTĚPÁNEK JOSEF: VELKOSTATEK KŘIVOKLÁT - ODD. LESNÍ ÚŘAD, 1710 - 1929. Inventář, 1974, s. 261, ev.č. 354.

BEDNAŘÍK T.: VELKOSTATEK KŘIVOKLÁT - ODD. LESNÍ ÚŘAD, DODATEK, 1850 - 1900. Dílčí inventář, 1981, s. 4, ev.č. 355.

BEDNAŘÍK T.: VELKOSTATEK KŘIVOKLÁT, ODD. LESNÍ ÚŘAD, 1774 - 1929. Rejstřík, 1989, s. 313, ev.č. 356.

ŠTĚPÁNEK JOSEF: VELKOSTATEK KŘIVOKLÁT, ODD. STARÝ A NOVÝ ARCHIV, 1356 - 1929, ČÁST 1.. Inventář, 1976, s. 211, ev.č. 374.

ŠTĚPÁNEK JOSEF: VELKOSTATEK KŘIVOKLÁT, ODD. PORUČENSKÁ KANCELÁŘ, 1800 -1829. Dílčí inventář, 1975, s. 41, ev.č. 375.

ŠTĚPÁNEK JOSEF: VELKOSTATEK KŘIVOKLÁT, ODD. KANCELÁŘ ADMINISTRACE, 1823 - 1853. Inventář,

 

Použité zdroje:

* BINTEROVÁ, Zdeňka. Zaniklé obce Doupovska: v bývalém okrese Kadaň. V Chomutově: Okresní muzeum v Chomutově, 1998.

* BINTEROVÁ, Zdeňka. Zaniklé obce Doupovska od A do Ž. Chomutov: Oblastní muzeum, 2005. 95 s. ISBN 80-239-6124-1.

* HAUPTMANN, Rudi. Duppau - begrabene Heimstadt: ein Heimwehbuch und Gedenkenbüchlein für Geschwister, Kinder, Enkel, Freunde. Norderstedt: Books on Demand, 2004. 176 s. ISBN 3-8334-0643-7.

* RAMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 431 s. ISBN 80-7277-175-2.

* Čechura, Jaroslav. Člověčenství. Čechura, Jaroslav. Právněhistorické studie 33, (1993,) s. 33-52.

* BERANOVÁ, Magdalena a KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 978-80-7277-113-4.

* KROFTA, Kamil a JANOUŠEK, Emanuel, ed. Dějiny selského stavu: [přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě]. Vydání 2. V Praze: Jan Laichter, 1949. 458 s., iv l. obr. příl. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných; kn. 80. Dílo Kamila Krofty; sv. 3.

* Archivní fondy a sbírky v České republice: http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2014 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu