panelové domy

Text dotazu

Zivotnost panelovych domu je pry 20 let. Co planovali komunisti po tech 20 letech? Demolice a nove panelove domy?

Odpověď

Dobrý den,

problematika panelových domů není nijak jednoduchá a naše odpověď sotva bude kvalifikovaná, natož vyčerpávající. Pokud by vás neuspokojila, obraťte se na některý z níže uvedených odkazů.

Nejprve je vhodné poopravit některé vaše údaje. Panelové domy nejsou vynálezem komunistů, nestavěly se pouze v socialistických zemích a problémy s nimi spojené se řeší mj. v řadě evropských zemí. Patrně měla panelová sídliště v socialistickém Československu svá specifika, což je složitá otázka z řady oborů (něco k tomu v citovaném čísle týdeníku A2).
Životnost panelových domů je značně větší než 20 let, v rozhovoru s architektem Ivanem Plickou pro časopis A2 se uvádí původně plánovaná životnost 30-40 let, což řada dnes užívaných domů překračuje. (viz http://www.tydenika2.cz/archiv/2007/4/zivot-na-dobre-adrese a celé číslo čsp. A2, 4/2007 věnované tomuto tématu).
Z toho co jsme zjistili v pramenech několik údajů:
- vynálezcem panelové výstavby byl Thomas Alva Edison počátkem 20. stol., který také několik panelových domů realizoval,
- v ČR začal vývoj panelů v r. 1940 na přímý pokyn ředitelství firmy Baťa, po válce pak pokračoval ve Zlíně vývoj panelových domů,
- obecněji se jedná o typizovanou výstavbu (kam patří i některé nepanelové domy), která by umožnila přechod od řemeslné k průmyslové výrobě, a tedy nižší stavební náklady,
- panelové domy nesou řadu problémů, obecně se ale hovoří o tom, že jsou stejně bezpečné i bezpečnější než jiná výstavba,
- životnost neznamená, že dům po jejím uplynutí spadne, ale že po této době bude demontován nebo nějakým způsobem renovován,
- jaké řešení bylo plánováno v minulosti, jsme nezjistili, pokud vůbec bylo, v každém případě se stav objektů nějakým způsobem sleduje a v současnosti je častým řešením tzv. regenerace,
- v současné době také hrají roli evropské normy, kterým musejí vyhovovat i české stavby.

Prameny:
Panelové domy : stavební kniha / [autoři Josef Vlášek ... et al.]. -- Brno : EXPO DATA ; [Praha] : ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 2000. -- 180 s. : il. ; 30 cm

v odpovědi jsme čerpali zvláště z kapitoly VII. bytová výstavba v České republice po druhé světové válce (autor Vladimír Schreiber)

Vady a poruchy panelové bytové výstavby : zkrácená verze habilitační práce / Darja Skulinová. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Katedra pozemního stavitelství, FAST VŠB-TU, 2003. -- 28 s. ; 21 cm

Regenerace panelové výstavby : sborník k odborné celostátní konferenci :¨Hradec Králové, konferenční centrum Aldis .... -- Ústí nad Labem : Stavokonzult, [2005, 2006] . -- sv. ; 30 cm (2 sv.)

Dále se lze obrátit:
- prostřednictvím služby Ptejte se knihovny na Státní technickou knihovnu,

Výzkumný ústav pozemních staveb: http://www.vups.cz/

Portál českého stavebnictví: http://www.ceskestavebnictvi.cz/ (zde v rubrikách Informační systémy a Použité informační zdroje najdete další odkazy)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební: http://www.fsv.cvut.cz/,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství:
http://fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2007 11:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu