paměti učitelů

Text dotazu

Dobrý den,
potřeboval bych seznam co největšího počtu vydaných pamětí či denníků
(případně i korespondence) učitelů a duchovních z období 19. a první
poloviny 20. století, kteří žili na území Českého království.

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny nezpracovává rešeršní služby, viz pravidla služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla . Služba tedy neposkytuje úplný soupis děl na téma uživatele, avšak níže Vám uvádíme některé nalezené publikace a v závěru i postup pro nalezení dalších dokumentů v různých informačních zdrojích.

* Dopisy Josefa Lompy Janu Evangelistovi Purkyňovi z let 1842-1861. K vyd. připr. Wanda Piastowska, Vladislav Zelovský ; Úv.: Milan Kudělka. Ostrava : Kraj. nakl., 1960. 90, [1] s. : [4] s.

* NOVÁK, František. Jan Nepomucký Hejčl a jeho životní dílo. Praha : KTF UK, 1999. 132 s.

Předmětová hesla: biografie * studie * personální bibliografie * korespondence

* Jan Sluníčko, národní učitel. Sestavil Antonín Janů. V Praze : A. Janů, 1898. 208 s. Předmětová hesla: autobiografie * korespondence

* Josef Šír a rod Šírův v Podkrkonoší : literárně-životopisný sborník doplněný o kresby Josefa Šíra, rodokmeny, korespondenci a obrazovou přílohu týkající se příbuzenstva rodu Šírů z Krkonoš. 1. díl. Připravili ... Jana Šustová a Kristián Richtera. Vyd. 1.. Praha : J. Šustová a K. Richtera, 2010. 190 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ISBN 978-80-254-7325-2.

* Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem. K vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Zdeněk Fišer. Vyd. 1.. Brno : Matice moravská : Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2005. 484 s. ISBN 80-86488-29-2.

* GROLICH, Vratislav. Petr Jilemnický, Růžena Hudcová-Jilemnická a Adamov : Korespondence a vzpomínky. Adamov u Brna : Historicko-vlastivědný kroužek záv. klubu ROH Adamovských strojíren, 1964. 27, [1] s. KATIF

* Z korespondence učitelky Anny Kovaříkové s panem inspektorem Jánem Zigmundíkem, Brno-Pezinok. Brno : nákladem vlastním, 1929. 189, [I] s.

* Deník učitele Maxe. Z pův. rukopisných zápisů vybral a předml. [naps.] Richard Šerý. Čes. Budějovice : Stráž 202, 1959. 43 s.

* Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech. D. 2., Duben - Květen. Vydal, úvodem a vysvětlivkami opatřil R.Maršan. V Praze : Český čtenář, 1931. 84 s.

* VIZ TÉŽ: Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech. Vydal, úvodem a vysvětlivkami opatřil R. Maršan. V Praze : Český Čtenář, 1929. 97 s.

* Školní deníky Jakuba Jana Ryby. Z něm. rukopisných orig. přel., úvodem a pozn. opatřil Jan Němeček, [stať] Rožmitál na konci 18. a na začátku 19. století za dob působení Jana Ryby za spolupráce Václava Matouška. 1. vyd.. Praha : SPN, 1957. 288, [2] s. : [5] s. obr. příl.

* PECKA, Dominik. Z deníku marnosti. [k vydání připravila Jitka Uhdeová]. Vyd. 1.. V Brně : Atlantis, 1993. 247 s. ISBN 80-7108-062-4.

Předmětová hesla: Pecka, Dominik (kněz a učitel čes., 1895-1981) - věznění - vzpomínky autobiografické

* NOVÁK, Vladimír. Vzpomínky a paměti : (životopis). V Brně : Vladimír Novák, 1939. 518 s.

Novák Vladimír - Narozen 21.6.1869 v Praze, zemřel 24.3.1944 v Brně. PhDr., profesor obecné a technické fyziky.

* Paměti profesora Švejcara. Vyd. 1.. Praha : Petrklíč, 1997. 255 s. ISBN 80-85243-91-1.

Švejcar, Josef - narozen 20.5.1897 v Praze, zemřel 30.1.1997 v Praze. MUDr., DrSc., profesor dětského lékařství, publikace z oboru.

* HLŮZOVÁ, Vlasta. Kantorské vzpomínání. 1. vyd.. Šternberk : V. Hlůzová, 2007. 93 s. ISBN 978-80-254-4726-0.

Předmětová hesla: autobiografické vzpomínky * korespondence

* Sen a skutečnost. Marie Kwaysserová ; [prozaické texty přeložila Štěpánka Teschinská, upravila Eva Koudelková ; poezii přeložili a přebásnili Pavel Novotný a Luboš Příhoda ; texty ve druhé části knihy napsala a ediční poznámkou opatřila Eva Koudelková ; ilustrace Markéta Urbanová]. 1. vyd.. Liberec : Bor, 2009. 113 s. ISBN 978-80-86807-52-2.

Předmětová hesla: učitelky -- Česko -- 19.-20. stol. * korespondence * faksimile * výbory * české pohádky

Záznam těchto a dalších publikací naleznete v katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/  - zde využijte především online katalog NKC (katalog Národní knihovny ČR) či Souborný katalog ČR (SKC) - zde naleznete informace o dostupnosti dokumentů v českých knihovnách.

Pro vyhledávání můžete využít následující klíčová slova:

učitel*/profeso*/duchovn*/kněz* spolu s memoár*/pamět*/autobiografi*/koresponden*/deník* ....atd. * slouží pro pravostranné rozšíření, bude tak vyhledán současně učitel-učitelé-učitelka, apod.

Vyhledané záznamy můžete dále upravovat pomocí funkcí "filtrovat" a "zpřesnit" - např. volba data vydání, jazyk dokumentu, přidané klíčové slovo, atd.

Zajímavé informace byste také mohl nalézt v periodikách tehdejší doby, příkladem uvádíme:

* Beseda učitelská : týdenník pro učitele a přátele školství národního.

Praha : Spolek Učitelská beseda, 1869-1914

* Časopis československé obce učitelské. Praha : vl.n., 1921-1939. -- sv.

* Časopis učitelek : měsíčník pro učitelky všech kategorií a vychovatelky vůbec. Praha : Bedřich Stýblo, 1885-1939. -- sv.

* Časopis učitelek škol mateřských : orgán Ústředního spolku pro zájmy škol mateřských a spolků v něm sdružených. Praha : Svaz československých učitelek mateřských škol, 1910-1938. -- sv.

* Československý učitel : věstník Svazu učitelstva československého. -- Praha : Zemský ústřední súpolek jednot učitelských v Čechách, 1936-[19--]. -- sv.

* Český učitel : věstník Ústředního spolku jednot učitelských v král.

Českém. -- Praha : Ústřední spolek jednot učitelských v král. Českém, 1897-[1941]. -- 49 sv.

* Katolický učitel : orgán katolického spolku českých učitelů na Moravě. -- (Olomouc) : Katolický spolek českých učitelů na Moravě, 1909-1920

Záznamy těchto a další periodik můžete vyhledat v online Souborném katalogu SKCP (Souborný katalog ČR periodik) na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ .

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2011 13:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu