Paměti kata Mydláře

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaká je historická přesnost či ověřitelnost Pamětí kata Mydláře od Josefa Svátka. Lze tyto paměti a jeho knihy o katu Mydláři považovat za skutečnost a věřit jim jako historickým faktům nebo jsou to čistě smyšlené knihy stojící pouze na skutečnosti existence kata Mydláře?
Sám Svátek ve své knize zaručuje pravdivost, kterou údajně získal v různých archivech, ale taktéž jsem se dočetla, že je to z větší části fikce.
Proto bych se ráda zeptala, jak se dneční historici staví k otázce pravdivosti knih Josefa Svátka.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
nejvíce odpovědí na Vaše otázky byste asi našla v knize profesora Univerzity Karlovy Karla Štorkána (ŠTORKÁN, Karel. Kat Jan Mydlář. Ve službách císařů. Praha: Sedistra, 1997. ISBN 80-85998-08-4). Doslov ke knize je vlastně rozhovorem nakladatele a autora, který strávil hodiny a hodiny v archivech a knihovnách, když sbíral materiál ke svému dílu. Zmiňuje se tam mimo jiné také o knize Josefa Svátka Paměti kata Mydláře (1970), kde, jak říká K. Štorkán, jsou uveřejněna mnohá data, jejichž pravostí si bohužel nemůžeme být jisti; je v nich mnoho nepřesností i u údajů, které se dají historicky doložit (např. uvádění Majestátu Rudolfa II. apod.) K. Štorkán našel velkou pomoc v knihách významných historiků Josefa Janáčka a Josefa Petráně, kteří se dobou, kdy kat Mydlář žil (před a po Bílé hoře), vědecky zabývali.
O katu Mydlářovi bylo napsáno větší množství informací, z nichž stoprocentně pravdivých ale není mnoho. Karel Štorkán v rozhovoru (doslovu) na s.338 říká: " Novinář a historický romanopisec Josef Svátek vytvořil celou dynastii Mydlářů a v jejich fingovaných pamětech (jak píše i Karel Krejčí) vylíčil bohatou řadu historických kriminálních příběhů, odehrávajících se v Praze. Látka je z větší části autentická, neboť Svátek byl kulturním historikem a dobře znal prameny...Netuším ovšem, z jakých dokladů čerpal při psaní o katovské rodině Mydlářů. To co píše, asi nikdo nepotvrdí." Kat Jan Mydlář nebyl v žádném případě hrdinou českých dějin, ale co se ví s určitostí je, že to byl člověk velmi inteligentní.
Také webové stránky na adrese http://otta.cechove.cz/kat-mydlar.htm se podrobně zabývají postavou kata Mydláře; ( pravdivost neověřujeme).
Pražský kat Jan Mydlář
1572? Chrudim až 14. 3. 1664 Praha. Mistr popravčí, který vykonal popravy na Staroměstském náměstí v Praze.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2012 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu