památkový zákon

Text dotazu

Jaká je historie památkového zákona?

Odpověď

Dobrý den, v 19. a na začátku 20. století byla památková péče více či méně právně podložena ve většině evropských zemí. Na území rakousko-uherské monarchie působila od roku 1850 Ústřední komise pro zjišťování a zachovávání stavebních památek. Říšský památkový zákon ovšem nikdy vydán nebyl. Samostatný zákon o ochraně památek nebyl přijat ani v nově vzniklém Československu (1918 - 1939). Výkon památkové péče byl svěřen nově vzniklému Státnímu památkovému úřadu v Praze (1918) (1920 vznikl Státní památkový úřad v Brně). Po druhé světové válce byla řada objektů zkonfiskována.
Nejvýznamnější památky byly svěřeny do správy Národní kulturní komise. První zákon komplexně upravující ochranu památek v českých zemích byl zákon 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Do roku 1960 byly k zákonu postupně vydány všechny základní prováděcí předpisy. V 70. a 80. letech se začalo pracovat na novém zákoně o památkové péči. Nový zákon č.20/1987 Sb. byl přijat Českou národní radou dne 30.3.1987 s nabytím účinnosti od 1.1.1980. Dne 26.4. 1988 byla k zákonu Ministerstvem kultury vydána prováděcí vyhláška č.66/1988 Sb. s platností od 1.7.1988. Po roce 1990 došlo k řadě změn v zákoně o státní památkové péči (např. novela zákona č.242/1992 Sb., změna zákona 361/1999). O těchto změnách se můžete více dočíst v následující literatuře:
* ZÍDEK, Martin. Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. 1. vyd. Praha : ABF - Arch, 2005. ISBN 80-86905-10-1.
* Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči. 1.vyd. Praha : Jalna, 1999.ISBN 80-86310-10-8 (zdroj výše uvedených informací)
* Licencovaná databáze ASPI (automatizovaný systém právních informací) - dostupná v Referenčním centru NK ČR

Informace a dokumenty o památkové péči naleznete dále v :
* NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. K vývoji památkové péče na území Československa : určeno pro posl. fak. filozof., dalších fak. Univ. Karlovy i jiných vys. škol. Sv. 1, Přehled právních dokumentů a nástin vývoje 1749-1958. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
* NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. K vývoji památkové péče na území Československa : určeno pro posl. fak. filozof., dalších fak. Univ. Karlovy i jiných vys. škol. Sv. 2, Výběr autentických dokumentů 1749-1918. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
*  NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. K vývoji památkové péče na území Československa : určeno pro posl. fak. filozof., dalších fak. Univ. Karlovy i jiných vys. škol. [Sv.] 3., Výběr autentických dokumentů 1918-1958. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.09.2009 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu