Palucha

Text dotazu

Dobrý den, co znamená česky palucha? V nářečí? Ve staré češtině? Slovensky palúch znamená palec. Polsky paluch také. Ve slovanských jazycích by to mělo vycházet z pradávného základu pàlьcь. Dokonce i francouzsky paluche znamená hovorově ruka (konec ruky s prsty). Na Wikipedii je uvedena symbolika palce a to, že je v archaické češtině označován jako mužský pohlavní úd. Je to hodnověrné? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

výraz „palucha“ jsme ve slovnících českého jazyka (viz např. databáze Ústavu pro jazyk český AV ČR - https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/) ani v jiných zdrojích nenalezli. Vyskytuje se pouze v podobě příjmení, avšak příručky zabývající se původem příjmení ho neuvádějí. Nejblíže je mu příjmení Paluch:

Příjmení Paluch: odvozeno od příjmení Palda (to z obměny osobního jména Valentin: 1567 Jan Valentin či Paldriánek) nebo také z nářečního slova obecného významu „palouch“ = hučka.

Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. S. 134. ISBN 80-86781-03-8.

V různých zdrojích se pak objevuje výraz palúch/paluch ve smyslu palec u rukavic, palčáků, (Morava); ochranný „palec“ na bolavý prst (lašské nářečí). A výraz paluchy označující rukavice palčáky.

Přehled z jednotlivých zdrojů přinášíme níže:

1) palúch (pouzdro na bolavý palec); palúch = pouzdro kožené na bolový palec nebo jiný prst (val.)

Zdroj: https://archive.org/stream/dialektologiemor00bart/dialektologiemor00bart_djvu.txt

2) palúch — palec (= kožené chránítko na bolavý prst).

Zdroj: SVĚRÁK, František. Starší a mladší vrstva nářečí svatobořického. Slovo a slovesnost. 1950, ročník 12, číslo 3-4, S. 152-160. Dostupné také z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=649.

3) paluch – 1. ochranný „palec“ na bolavý prst, 2. paluchy palčáky

Zdroj: SOCHOVÁ, Zdeňka. Lašská slovní zásoba: jihovýchodní okraj Západolašské oblasti. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. S. 225. ISBN 80-200-0421-1.

4) palec; mor. palúch palec u rukavic „palčáků“; palcový; paleční (: kolo ve mlýně). Vše slov.; někde (pol., г.) nabylo významu ‘prst vůbec’ (palec se pak označuje jako „velký palec“): r. pálec je prst, ale nář. = palec, ukr. pálec prst, paljuch palec, hl. dl. pale, pol. palec prst, paluch palec; sic. sin. b. palec, sch. palac jako v češtině. Nář. palúch má tedy připojení na východě….

Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. S. 429. ISBN 978-80-7422-048-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6382f590-df89-11e7-adb0-005056825209

5) palušek „malíček“; nářeční ekvivalent palušek (pałušek), deminutivum odvozené od slova polského původu paluch

Zdroj: PYŠKOVÁ, Monika. Mluva mladé generace v Třinci (lexikum). Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/bt2bp/Diplomka_3.pdf.

6) místní jméno Paluchy (Valašsko) – jméno odvozené z působení člověka; Paluch, Paluchy, Palušek od slova páliti

Zdroj: KOUDELKA, Aug. Jména kopců, krajin, tratí, lesů a niv na Valašsku Rožnovském (pokračování). Časopis vlasteneckého muzejního spolku olomouckého. 1899, roč. 16, č. 63-64. S. 116. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:4b8671b0-2470-11e9-92f9-005056825209.

 

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.08.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu