Palacký a jazyky

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, kolik a jaké jazyky uměl František Palacký.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, to, kolik jazyků znal František Palacký, se asi nedopátráme s určitostí. Nemůžeme spolehlivě ověřit. Vzhledem k tomu ale, že v době, ve které žil, bylo více možností cestovat a setkávat se s lidmi z různých zemí, žil jako kosmopolita a byl nadprůměrně inteligentní, je možné, že údaje, které jsou v ukázkách z textů níže uvedeny, by mohly souhlasit. (Otázkou také je, do jaké hloubky který jazyk ovládal.) Různé zdroje, které přesně nemůžeme ověřit, např. uvádí, že první cizí jazyk a sice němčinu se naučil jako osmiletý. Latinu se učil povinným memorováním latinských textů ve škole, studoval v různých knihovnách, např. ve Vatikánu, publikovány byly jeho přednášky ve francouzštině, texty v angličtině, projevy  v Moskvě a Petrohradě, patrně v ruštině...

"Na své učitele prešpurské Palacký nemohl naříkati ani, že by se byli o něho nestarali v životě soukromém. Fábri, Stanislaides, Grosz, Zsigmondy doporučovali jej za učitele soukromého do společnosti, od které později dostal tolik pronikavých podnětů к dalšímu vzdělávání, když byl již opustil síně školské. Palacký neomezoval se však na učení školské. Jeho vzácné paměti a chápavosti bývalo hračkou naučiti se uložené látce školské. Zbývající čas chudý student vyplňoval soukromým učitelováním a vlastním vzděláváním. Zvláště zajímaly jej cizí řeči. Do Prešpurka si přinášel znalost němčiny, latiny a skrovné začátky řečtiny a francouzštiny. V Prešpurku chápal se každé příležitosti, která mu podávala možnost přiučiti se některé řeči. Vzdělaná společnost prešpurská pěstovala se zálibou jazyk francouzský. Palackého tato záliba strhla též: obnovil s horlivým úsilím přerušené studium francouzské řeči. Jiné příležitosti pohnuly jej, aby se učil angličtině a vlaštině.

S přítelem Benediktim, pokročilejším v uvědomění slovanském, pěstoval jazyky ruský, srbský a staroslovanský; někteří Srbové meškající v Prešpurce přispívali jim ku praktické znalosti své mateřštiny. A tak i později Palacký osvojoval si ještě jiné řeči, zejména maďarštinu...

Své znalosti jazykové Palacký užil hned na prospěch jazyka mateřského. R. 1817 jal se překládati ,tehdejšího miláčka svého mezi básníky', Ossiana..."

Zdroj: HANUŠ, Josef a JAKUBEC, Jan. Literatura česká devatenáctého století: od Josefinského obrození až po českou modernu, Díl II: Od M.Zd. Poláka ke K.J. Erbenovi. V Praze: Jan Laichter, 1903. s. 79. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dc36fe00-3a59-11e5-a7b4-001018b5eb5c

 "Román, který s paní Ninou zažil, byl prospěšný pro oba: ona v něm nalezla útěchu ze smutku a pro něho měl podstatný vliv na jeho místo v tamní společnosti. V té době nebylo zase tak ojedinělé, že zralé dámy otevíraly geniálním mladíkům dveře do salónů aristokracie. Palacký se stává proslulým v celém městě, protože ve svých dvaceti letech mluví téměř stejným počtem jazyků. Je pochopitelně vysokou společností a její kultivovaností okouzlen. Paní Zerdahely ho zbaví posledních příznaků venkovanství a mladík se dychtivě vrhá do měšťanských a šlechtických zábav v Prešpurku i na venkově."

Zdroj: https://www.magazinuni.cz/literatura/frantisek-palacky-aneb-cesky-grimoar/

"František Palacký

1798 –1876

František Palacký, nejznámější český historik ovládal 11 jazyků. Autor Dějin národu českého v Čechách a v Moravě měl vynikající fotografickou paměť. Nikdy nevystudoval vysokou školu. Knězem se nestal. Narodil se v chalupě v Hodslavicích a zemřel v pohodlí a dostatku na zámku v Malči."

Zdroj: https://mskhistorieaja.cz/frantisek-palacky

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.08.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu