páka

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych vědět něco o páce - nač se používala a jak fungovala,jestli
se někde ještě používají atd.

Odpověď

Dobrý den,

páka patří mezi jednoduché nástoje, které nám ušetří sílu: například místo toho, abychom na kámen tlačili silou 1000 N (jednotka práce je Newton), tlačíme na páku jen silou 200 N.

Jednoduché nástroje, mezi nimi i páku, používali již Egypťané ve starověku.

Při stavbě pyramid, z nichž některé mají až 230m dlouhou stranu a obsahují miliony tun kamene, museli otroci vlastní silou dostat nahoru kvádry vážící desítky tun. To by nezvládli bez jednoduchých nástrojů. K pyramidě přistavěli nakloněnou rovinu a po dřevěných kulatinách táhli kvádry nahoru.

Na jedné egyptské kresbě táhne kámen 88 dělníků, na ně dohlíží 84 dozorců a vojáků. Kvádry zvedali též kolébáním na dvou hrotech. Kvádr zhoupli na jednu stranu a tím zvedli těžiště. Hrot podložili kamenem a kvádr zhoupli na druhou stranu. Páky a nakloněné roviny ušetřily Egypťanům sílu.

Teoretický příklad z učebnice může vypadat následovně:

Páka, která má jedno rameno třikrát delší než druhé, může naši sílu zvětšit třikrát - F1= 3F2. Urazí-li konec delšího ramene dráhu 3 cm, urazí kratší konec dráhu jen 1 cm. Páka, která třikrát zvětší sílu, současně třikrát zmenší dráhu: s1=1/3 s2.

Proto práce W2= F2 x s2, kterou vykonáme pomocí páky, je stejná jako práce W1= F1 x s1, kterou bychom břemeno zvedali bez páky.

To znamená, že i pro páku platí stejné pravidlo jako pro ostatní jednoduché nástroje: používáním jednoduchých strojů se žádná práce neušetří; působíme menší silou, ale zato po větší dráze.

Přesto jednoduché nástroje (páka, kladkostoj, atd.) používáme, protože naše svaly nedokážou vyvinout moc velkou sílu. Ovšem dokážou pracovat po dlouhou dobu a po dlouhé dráze. Proto se někdy vyplatí, když "vyměníme" sílu za dráhu - např. působíme-li třikrát menší silou po třikrát větší dráze.

Výklad spolu s příklady naleznete v publikaci:

MACHÁČEK, Martin. Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd.. Praha : Prometheus, 1999. str. 14-16. ISBN 80-7196-152-3.

Encykloppedie Universum : všeobecná encyklopedie.7 díl, Or-Q. Vyd. 1.. Praha : Odeon, 2001. str. 90. ISBN 80-207-1096-8. uvádí:

Páka - Zpravidla tyč, která se může otáčet kolem osy. Páka je v rovnováze, ruší-li se navzájem momenty všech sil, působících na páku vůči ose otáčení.

Při působení rovnoběžných sil jsou jejich rameny vzdálenosti působišť sil od osy otáčení. Malou silou s dlouhým ramenem lze tak rušit moment velké síly s krátkým ramenem. Proto se používá jako jednoduchý nástroj (páčidlo, váhy, klika, soukolí).

Ve volně dostupných zdrojích na internetu se můžete dozvědět další informace, příp. nahlédnout do jiných učebnic fyziky (pokud nemáte doma, lze je vyhledat v online katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F , případně zapůjčit přímo ve vaší knihovně).

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ka_(jednoduch%C3%BD_stroj)

http://fyzweb.cz/materialy/sily/paka/paka.php

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=92

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2011 11:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu