Pactum Mutnae Successionis

Text dotazu

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o zistenie
obsahu dokumentu " Pactum Mutnae Successionis" a jeho uvedenie do života.
ďakujem

Odpověď

Dobrý den,

císař Leopold I. Habsburský s přibývajícím věkem začal pociťovat nutnost zabezpečit smluvně budoucnost monarchie, především přesně vymezit budoucí zájmové sféry a vzájemné vztahy svých obou synů (u nichž předpokládal, že založí dvě nové rodové linie). Dne 12. září 1703 bylo uzavřeno tzv. Pactum mutuae successionis, smouva o vzájemném nástupnictví. Pakt byl vyhlášen za účasti císaře, jeho dvou synů a mnoha dalších císařských radů. Tvořila ho řada dokumentů, z nichž některé byly tajné. Touto úmluvou se spolu se svým nejstarším synem Josefem zřekl všech nároků mna španělskou korunu ve prospěch druhorozeného Karla, jemuž kromě toho přiznal, pro případ, že Josef nebude mít mužského dědice, nástupnické právo v Rakousku, v Čechách a v Uhrách. V opačném případě mělo platit totéž pro Josefa. V případě vymření rodu po meči měly mít Josefovy dcery přednost před Karlovými. Pactum mutuae successionis bylo důležitým předchůdcem pozdější pragmatické sankce Karla VI., jenž vznikla 19. dubna 1713, a doplňovala a upřesňovala předchozí nástupnická ustanovení. Potvrzovala zásadu nedělitelnosti habsburského dědictví, ale k textu z r. 1703 dodávala jedno nové opatření. V případě, že by Karel VI. zemřel bez mužského dědice, připadlo by dědictví jeho případným dcerám podle primogenitury. V případě, že by Karel VI. neměl žádné potomky, připadlo by nástupnictví dcerám Josefa I. podle primogenitury a v případě, že ty by neměly potomky, bylo by třeba se vrátit k jiným potomkům Leopolda I., a stále podle primogenitury.

Použitá literatura (zde se dozvíte více informací zejména o důvodech ke vzniku uvedených paktů, celé historické pozadí):

* MIKULEC, Jiří. Leopold I.: život a vláda barokního Habsburka. Praha; Litomyšl: Paseka, 1997. 245 s. ISBN 80-7185-141-8.

* BOGDAN, Henry. Historie Habsburků: sedm století rodu. Praha: Nakladatelství Brána, 2003. 272 s. ISBN80-7243-188-9.

* WEISSENSTEINER, Friedrich. Velcí panovníci rodu habsburského: 700 let evropské historie. Praha: Ikar, 1996. 309 s. ISBN 80-7202-050-1.

* POHL, Walter; VOCELKA, Karl. Habsburkové: historie evropského rodu. Praha: Grafoprint-Neubert, 1996. 512 s. ISBN 80-85785-44-7.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 15:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu