Ozónová díra

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kde se zrovna nachází ozónová díra?

Odpověď

Dobrý den,

ozonovou dírou je nazýván prostor ozonové vrstvy, kde za určitých podmínek dochází k výraznému sezónnímu zeslabení. Od druhé poloviny 80.let 20.století je tento jev pravidelně pozorován nad Antarktidou. K úbytku ozonu nad Antarktidou dochází pravidelně od srpna do poloviny listopadu, úbytek kulminuje od poloviny září do konce října. Od prvního pozorování v roce 1985 až do roku 2000 docházelo k postupnému zvětšování a prohlubování ozonové díry. V roce 2000 se rozloha ozonové díry stabilizovala, v jádru díry ovšem nadále dochází k poklesu hodnot celkového obsahu ozonu. Dne 9.září 2000 byla zaznamenána prozatím největší ozonová díra nad Antarktidou s dosahem až na jižní cíp Jižní Ameriky a souostroví Falklandy. V roce 2002 byla ozonová díra naopak nejmenší a měla nejkratší trvání.

Časově omezené úbytky ozonu v atmosféře je možné pozorovat i v jiných oblastech na Zemi. Ozonová díra jako taková se ovšem prozatím vyskytuje pravidelně pouze nad Antarktidou.

Více informací Vám mohou nabídnout internetové stránky:

* časopis Vesmír: http://www.vesmir.cz/clanek/ozonova-dira

* Polarsection: http://home.tiscali.cz/polarsection/O3_hole.html

* NASA: * http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/hole.html

* http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/monthly/index.html

* http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html

*The Ozone Hole: http://www.theozonehole.com/  

*British Antarctic Survay:

http://www.antarctica.ac.uk//about_antarctica/geography/ozone.php

*Měření ozonu nad Českou republikou provádí Solární a ozonová observatoř Hradec Králové:

http://www.chmi.cz/meteo/ozon/hk.html

Použitá literatura:

* BOROVANSKÝ, Jan. Ozonové díry Země. Geografické rozhledy. roč.15, č.2 (2005/2006), s.12-13.

* Ozonová vrstva Země : vznik, funkce, poškozování a jeho důsledky, možnosti nápravy. 1.vyd. Praha : Vesmír : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1995. ISBN 80-901131-5-X.

* KOZUBEK, Michal. Poškození ozonosféry a jeho důsledky, aneb, Kdo vykopal ozonovou díru a kdo do ní spadne. Brno : CCB, 1993. ISBN 80-85825-03-1.

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.03.2009 11:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu