otcové francouzské revoluce

Text dotazu

Dobrý den,
jak bývají označováni "otcové" francouzské revoluce?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

nevíme zda nemáte na mysli Jakobíny. Jakobíni bylo původně označení členů nejvlivnějšího politického klubu, který vznikl v době Velké francouzské revoluce. Název klubu je odvozen od místa jejich setkání, dominikánského kláštera Saint-Jacques (sv. Jakub) v Paříži.

V obecném významu označuje tento výraz přívržence Francouzské revoluce uvnitř Francie, kteří se i po popravě krále hlásili k ideálům "volnost, rovnost, bratrství" a usilovali o republikánské uspořádání, i v případě, kdy nebyli členy žádné politické organizace.

 

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.

Tehdejší absolutní monarchie ve Francii byla během ní nahrazena vládou lidu a republikánstvím; francouzská větev římskokatolické církve byla donucena k radikální restrukturalizaci.

Obecně je vnímána jako hlavní přelomový bod evropských kontinentálních dějin, znamenala přechod od absolutismu k občanství a ustavení všech lidí jako hlavní politické síly.

Významnou postavou francouzské revoluce je markýz de La Fayette, který vedl revoluční vojsko zvané Národní garda. Během revoluce byl zpočátku přívržencem jakobínů a důvěrným přítelem Robespierra, Dantona a Marata. 

V září roku 1791 Ludvík XVI. přísahal věrnost ústavě a tím se rozešlo ústavodárné Národní shromáždění. Na politické scéně se objevilo několik politických klubů. Nejdůležitější byli Jakobíni, Kordiliéři a Girondisté.

Vůdcem Jakobínů byl Maximilián Robespierre. Mezi Jakobíny patřila radikální inteligence a střední buržoazie. Vůdci Kordiliérů, neboli společnosti lidských práv, jak se nazývali, byli  Louis-Antoine-Léon de Saint-Just, Jean-Paul Marat a Georges Danton. 

Mezi Girondisty se řadila liberální buržoazie, obchodníci, finančníci a průmyslníci. Tyto politické kluby spolu soupeřily o moc v Národním shromáždění.

Zdroj a další informace :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakob%C3%ADni

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2013 12:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu