otázka na slovo POTÉ

Text dotazu

prosím o přesné vyložení slova "poté" ve větě: abychom si alespoň trochu vyšli vstříc, kočárek si uklidím večer, až si uložím dítě ke spaní. Poté si můžete, dát na toto místo opět košťata. děkuji

Odpověď

Dobrý den, z gramatického hlediska je slovo "poté" zájmenným příslovcem času. Zájmenná příslovce jsou díky své substituční funkci příbuzná zájmenům, a to formálně i významově. Formální příbuznost je ve společném slovotvorném základu (nejobecněji vzato k-ový, t-ový, apod.); významová příbuznost je patrná z toho faktu, že fungují v obdobných semantických řadách jako zájmena: řada tázací, netázací s významy ukazovacími, neurčitosti, apod. Zájmenná příslovce času  vyjadřují vymezení časového úkazu dotazem, ukázáním, odkazem, apod.

Z logiky věty lze vyvodit, že košťata lze dát zpět na ono místo, až bude večer uklizen kočárek.

Použitá literatura:
* GREPL, Miroslav et.al.. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 1.. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 80-7106-134-4 .

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.11.2009 16:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu