Otázka kolaborace Vlasty Buriana

Text dotazu

Dobrý den, byla jsem dotazována, zda je již nade vší pochybnost jasné, že byl Vlasta Burian kolaborant. Odvětila jsem, že v této otázce ještě úplné jasno nepanuje. Ale možná se mýlím. Můžete mi pomoci nějakými argumenty? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vlasta Burian byl v roce 1994 v otázce kolaborace s nacisty rehabilitován. Zdroje vydané po roce 1990, které vznikly na základě studia archivních materiálů, hovoří povětšinou v jeho prospěch.

Nejpodrobněji s tomuto tématu věnuje kniha“ Věc: Vlasta Burian, První díl monografie: Rehabilitace krále komiků“ z počátku 90. let. Autor na základě studia dobových zdrojů přinesl argumenty, které vedly v již zmíněnou rehabilitaci komikova jména v roce 1994.

Některé pozdější zdroje ovšem vytýkají této knize možná až přílišnou jednostrannost.

Drobně kritický pohled na výše uvedenou knihu přináší např. kniha „Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence“:

"Kolaboraci v české kinematografii věnovala pozornost ve dvou studiích Helena Krejčová. Jednalo se o případy režisérů Václava Binovce a Františka Čápa. Tyto dva příspěvky považuji za jedny z nejlepších, které byly k problematice protektorátního filmu napsány. Především v druhé studii autorka zdůrazňuje povinnost tvůrce nést za své činy i dílo odpovědnost. К fenoménu kolaborace se úzce váže i práce Vladimíra Justa Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků (Praha 1994). Přestože jde o kvalitní a pečlivou studii, není Just zcela nestranný a Burian se zde jeví trochu jako nevinná oběť politiky, o níž nevěděl zhola nic. Příkladem je tvrzení, jež se váže ke skutečnosti, že Burian od roku 1942 nenatočil žádný film. Just píše, že Burian nebyl pro své odmítavé chování Němci už vůbec vpuštěn do filmových ateliérů. Přitom o něj usiloval Prag-Film až do konce války a Burian s ním podepsal smlouvy na několik filmů."

Zdroj: KAŠPAR, Lukáš. Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Praha: Libri, 2007. s. 24. ISBN 978-80-7277-347-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:6ebac750-cb43-11e5-bb59-5ef3fc9ae867 

Další poměrně podrobnou publikací, která se tomuto tématu věnuje, je kniha Radka Žitného „Protektorátní rozhlasový skeč: jak zlomit vaz (nejen) králi komiků“. I v této knize zaznívají argumenty pro rehabilitaci komikova jména.

Použitá a další doporučená literatura k tématu:

 *JUST, Vladimír. Věc: Vlasta Burian, První díl monografie: Rehabilitace krále komiků. Praha: Rozmluvy, [1991]. s. 6. ISBN 80-85336-04-9. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:bf556450-0b5f-11e3-9584-001018b5eb5c

 *ŽITNÝ, Radek. Protektorátní rozhlasový skeč: jak zlomit vaz (nejen) králi komiků. Praha: BVD, 2010. s. 148. ISBN 978-80-87090-44-2. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:5b242e20-7b09-11e8-9588-5ef3fc9bb22f

 *MOTL, Stanislav. Mraky nad Barrandovem. V Praze: Rybka, 2006. s. 137. ISBN 80-86182-51-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9cb27fba-d547-4e67-b114-4ce055c3ac01

 *https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3295059-pro-jedny-kral-komiku-pro-jine-kolaborant-vlastu-burianovi-nebylo-vzdy-do-smichu

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2021 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu