Osoby, památky a události z doby Lucemburské na Brandýsku

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych poprosit o radu, o tip na zajímavé osoby, památky a události z doby Lucemburské z Brandýsa nad Labem a okolí, Čelákovic a okolí (resp. na okresu Praha-Východ), které by se daly rozpracovat a o kterých existují alespoň nejaké dohledatelné záznamy (připravuji se na ústřední kolo Dějepisné olympiády a nějak se mi nedaří najít něco relevantního).

Moc děkuji za tipy
S pozdravem
Klára Muknšnáblová
+420 774 984 536
klara.muknsnablova@seznam.cz

Odpověď

Dobrý den,

ze 14. století  se dochovalo v souvislosti s Brandýsem nad Labem několik historických zpráv. Jejich přehled uvádí například kniha "Putování brandýskou historii":

 

 S tímto krajem jsou spjaty již některé události z prvních let vlády Lucemburků na našem území. K té nejpodstatnější došlo roku 1317, kdy se Jan Lucemburský snažil podrobit českou šlechtu vojenským tažením. Toto tažení započalo právě snahou o dobytí Brandýsa nad Labem. Král Jan Lucemburský vtrhl v čele 300 ozbrojenců na panství Michaloviců a  jeho vojáci se pokusili o strhnutí dřevěného mostu přes řeku Labe. Narazili však na tvrdý odpor. Král proto přikázal ustoupit, obešel Brandýs a dobyl pouze Tatce na Kouřimsku. Královým neúspěšným tažením na Brandýs započaly jeho další neúspěšné snahy o vojenské podrobení Čech. Nakonec byl v Domažlicích roku 1318 donucen uzavřít nevýhodný smír s českou šlechtou. O tažení na Brandýs se z dobových pramenů zmiňuje například Zbraslavská kronika.

 

Vztahy s lucemburským dvorem se značně zlepšily po nástupu Karla IV. na český trůn.

Karel IV. tento kraj často navštěvoval. Rád se věnoval honitbě v  brandýsko-boleslavských lesích (zvaných Bor). V souvislosti se zdejší honitbou se roku 1354 rozhořel krátkodobý spor mezi Karlem IV. a poručníkem Petra z Michalovic Petrem z Rožmberka. Ten vyčítal císaři,  že loví v lesích pánů v Michalovic. Spor ovšem neměl dlouhého trvání. S rodem Michaloviců udržoval císař později dobré vztahy. Již zmíněný Petr z Michalovic  doprovázel Karla IV. do Itálie (odkud se však již nevrátil). V pamětech Karla IV. můžete nalézt též zmínku o jeho pobytu na toušeňské tvrzi, hlavním sídle Michaloviců.

 

Roku 1351 nechal Karel IV. v Brandýse nad Labem vybudovat nové hradby (dodnes z části zachované) a 2 brány, z nichž se dochovala východní brána (druhou rozebrali Švédové za třicetileté války).

 

Méně známá je i skutečnost, že pískovec pro stavbu chrámu sv. Víta na Pražském hradu za doby Karla IV. pocházel z pískovcových lomů z Brandýsa a ze Záp.

Ze 14. století pochází též nejstarší brandýský typář - pečetidlo s textem Sigillum civium de Brandis (Pečeť městečka Brandis), který je v současné době uložen ve Státním okresním archivu v Praze - východ.

 

S vládou Václava IV. se na scéně objevují dvě velké osobnosti uvedeného kraje.

Jedná se o Jana  Michalce (z Michalovic) - předního katolického velmože a oblíbence Václava IV. a Jana z Jenštejna, kancléře Václava IV. a pražského arcibiskupa.  (Základní přehled informací k nim můžete nalézt zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Michalovic_zvan%C3%BD_Michalec; https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Jen%C5%A1tejna , podrobnější informace viz níže uvedená doporučená literatura).

 

 

Použité zdroje

* ŠNAIBERK, Miroslav. Putování brandýskou historií. Vyd. 1. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: [Miroslav Šnaiberk], 2005. 144 s. ISBN 80-239-5464-4.

* TOUFAR, Pavel. Smrt knížete Václava: legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky: Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Přerov nad Labem, Bon Repos, Benátky nad Jizerou a okolí. 1. vyd. Benešov: Start, 2007. 311 s. Tajemnou českou krajinou. ISBN 978-80-86231-41-9.

* VLASÁK, Emanuel, KAŠPAR, Jaroslav a ŠPAČEK, Jaroslav. Polabské město Čelákovice: stručné dějiny: [1290-1990]. Vyd. 1. Čelákovice: Městský úřad Čelákovice, 1990. 192 s.

* ŠPRÁCHAL, Přemysl. Jenštejn: zbytky hradu severovýchodně od Prahy. 1. vyd. Hukvaldy-Dobrá: Putujme, 2013. 27 s. Putujme po hradech a zámcích; sv. 29. ISBN 978-80-87712-56-6.

* ZLÁMAL, Bohumil. Příručka českých církevních dějin. III., Doba gotické katolicity (1200-1400). Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007. 413 s. ISBN 978-80-7266-263-0.

* PETR ŽITAVSKÝ. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae. Překlad František Heřmanský a Rudolf Mertlík. Vyd. 2., opr., (Ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1976. 597 s., [1] složený l. příl. Členská knižnice.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.04.2016 22:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu