Osobnost podnikatele

Text dotazu

Dobrý večer, zpracovávám diplomovou práci na téma osobnost podnikatele. Můžete mi prosím doporučit literaturu? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
je mnoho vlastností, které by měl podnikatel mít; kromě učinění prvotního kroku a to je rozhodnutí, že chce podnikat a finančního vkladu do začátku, by si měl věřit, měl by být pracovitý, vzdělaný v oboru, v kterém chce podnikat a mít i všeobecný společenskokulturněpolitický rozhled, přehled o spotřebitelském trhu, měl by mít slušné vystupování a chování, zvládat asertivní jednání, pevné nervy a měl by umět zariskovat, mít odvahu se do podnikání pustit a v neposlední řadě by měl umět i odpočívat…
To je představa, jaká se může nabízet při spojení slov - osobnost podnikatele. Jakou představu, jaké hledisko ale zvolíte, až začnete o podnikateli psát, je-li to sonda z oboru psychologie, sociální hledisko, odborné, profesní,… nebo všecko dohromady, je jen na Vás. S.30: „ Podnikatel je jinak viděn ekonomy, psychology,byznysmeny i politiky.“ ( Zdroj: SRPOVÁ, Jitka a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010.)
S.29: „ Pragmaticky lze podnikatele definovat jako jedince, který vlastní a vede podnik…Jedna z prvních definicí pojmu podnikatel vznikla již v 18. století a za autora bývá považován Richard Cantillon (1755). Tento významný ekonom a publicista pohlížel na podnikatele jako na osobu, která přejímá riziko….“ (Zdroj: ZICHOVÁ, Jaroslava. Živnostenské podnikání. Ostrava: Key Publishing, 2008.)
Součástí diplomové nebo jakékoli školní práce je výběr literatury. V pravidlech zadávání dotazu služby Ptejte se knihovny je napsáno: http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu
Referáty a otázky ke zkouškám
Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.
Jako jednu ze  základních monografií k Vašemu tématu bychom označili LUKEŠ, Martin, NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie podnikání. Osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-125-9.
Literaturu k tématu Vaší práce můžete hledat např. v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR, na www.nkp.cz, (katalogy a databáze, báze NKC), podle klíčových slov. Zde jsou na ukázku některé tituly, které jsme dále vybrali :

                         Mikšík, Oldřich, 1930-2009
                         Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn / Oldřich Mikšík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. -- 301 s. : il. ; 21 cm
                         ISBN 978-80-246-1600-1 (brož.)
                         . -- Obsahuje bibliografie. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
                         Univerzita Karlova
                          * osobnost
                          * stres (psychologie)
                          * životní problémy
                          * sociální změna -- Česko
                          * sebeřízení
                          * psychodiagnostika
                          * studie
                         Signatury:* 54 H 296284* SF II 079252

                         Bedrnová, Eva, 1946-
                         Psychologie podnikání : Image podnikání : Marketing je především psychologie / Eva Bedrnová. -- Praha : FITR JUVEN Bohemia, [1994] (Martin : Neografia). -- 72 s. : obr. ; 21 cm. -- (EPP : Ekonomický a právní poradce podnikatele) (Firma a trh)
                         ISBN (Brož.)
                          * image * marketing * mezilidská komunikace * podnikatelská osobnost * podnikatelské úspěchy * podnikání * psychologie * schopnosti
                          * příručky
                          * podnikání - psychologie (hledisko) - příručky
                          * marketing - psychologie (hledisko) - příručky
                         Signatury:* 54 H 161330

                         Lednický, Václav, 1941-
                         Tomáš Baťa a jeho následovníci / Václav Lednický. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. -- 110 s. ; 24 cm. -- (Studia oeconomica : vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné)
                         ISBN 978-80-7248-545-1 (brož.)
                         Anglické resumé
                         50 výt.. -- Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík. -- Určeno odborné veřejnosti
                          * Baťa, Tomáš, 1876-1932
                          * Baťa, Jan Antonín, 1898-1965
                          * Baťa, Tomáš, 1914-2008
                          * Baťovy závody
                          * podnikatelé -- Česko -- 19.-20. stol.
                          * podnikatelé -- Kanada -- 20.-21. stol.
                          * podnikání
                          * podnikový management
                          * Zlín (Česko)
                          * monografie
                         Signatury:* 54 F 101623

                         Tuma, Miroslav, 1931-
                         Úspěšnost jednání podnikatelů / Miroslav Tuma. -- Praha : FITR JUVEN Bohemia, 1994 (Martin : Neografia). -- 96 s. ; 21 cm. -- (EPP : Ekonomický a právní poradce podnikatele) (Firma a trh)
                         ISBN (Brož.)
                         Přehl. lit.
                          * diplomatická jednání * efektivní komunikace * management * manažerská osobnost * obchodní jednání * podnikatelské úspěchy * produktivní myšlení * racionální řízení * sebevzdělávání * sebezdokonalování * společenské vystupování * společnost znalostí * veřejné vystupování
                          * příručky
                          * podnikání úspěšné - příručky
                          * manažeři - efektivita pracovní - příručky
                         Signatury:* 54 H 161329

                         Rybka, Zdeněk, 1927-
                         Základní zásady Baťova systému pro podnikatele a vedoucí pracovníky : (studie) / Zdeněk Rybka. -- 2. vyd.. -- Ve Zlíně : Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, 2008. -- 91 s. : il., portréty ; 21 cm. -- (Studie)
                         ISBN 978-80-7318-727-9 (brož.)
                         Chronologický přehled -- 250 výt.. -- Obsahuje bibliografii
                          * Baťa, Tomáš, 1876-1932
                          * podnikatelé -- Česko -- 20. stol.
                          * podnikový management
                          * podnikání
                          * názory a postoje
                          * úspěch
                          * Zlín (Česko)
                          * studie
                         Signatury:* 54 H 289535

                         Srpová, Jitka, 1957-
                         Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů / Jitka Srpová, Václav Řehoř a kolektiv. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2010. -- 427 s. : il. ; 25 cm. -- (Expert)
                         ISBN 978-80-247-3339-5 (váz.)
                         Anglické resumé
                         Část. přeloženo ze slovenštiny. -- Obsahuje bibliografie a rejstřík
                         Řehoř, Václav
                          * podnikání
                          * podnikový management
                          * podnikání -- Česko
                          * podnikový management -- Česko
                          * monografie
                         Signatury:* 54 F 101209

                         Němeček, Petr, 1945-
                         Základy podnikového managementu / Petr Němeček, Robert Zich. -- Vyd. 1.. -- Brno : NC Publishing, 2009. -- 143 s. : il. ; 30 cm. -- (Trivia ; 10)
                         ISBN 978-80-903858-7-0 (brož.)
                         . -- Obsahuje bibliografii
                         Zich, Robert, 1972-
                          * podnikový management
                          * učebnice vysokých škol
                         Signatury:* 54 D 161790

                         Zichová, Jaroslava, 1953-
                         Živnostenské podnikání / Jaroslava Zichová. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Key Publishing, 2008. -- 196 s. ; 24 cm. -- (Management)
                         ISBN 978-80-7418-001-9 (Key Publishing : brož.). -- ISBN 978-80-87255-19-3 (B.I.B.S. : brož.)
                         Nad názvem koeditor: Brno International Business School. -- Obsahuje bibliografické odkazy
                          * podnikání -- Česko
                          * podnikový management -- Česko
                          * učebnice vysokých škol * příručky
                         Signatury:* 54 F 095823* SF II 078970

Určitým hodnocením podnikatelů  jako osobnosti je i  soutěž Podnikatel roku, pořádaná od roku 1996 ve spojených státech a od roku 2000 i v České republice. Soutěž je pořádána společností Ernst & Young a každý rok jsou vyhlašovány různé kategorie včetně regionálních, na http://www.ey.com/CZ/cs/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2012 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu