osobní údaje v knihovně

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi, prosím, odpovědět na dotaz, zda veřejná knihovna může mít na čtenáře tento požadavek?: Prosíme čtenáře, aby nás informovali o výskytu nakažlivých chorob v rodině.
Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,  požadavek/prosba, aby čtenáři informovali pracovníky knihovny o výskytu nakažlivých chorob v rodině, bývá zakotvena přímo v knihovnim řádu. Je to nutné vnímat v kontextu trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé choroby viz např. http://trestni.juristic.cz/484761/clanek/trz.
Šíření nakažlivé choroby - může jít o šíření z nedbalosti, vzácně úmyslně; jedná se o tzv. "ohrožovací trestný čin", takže není rozhodující, má-li následky.

Knihovny nevedou evidenci o nakažlivé chorobě konkrétní osoby. Na základě sdělení uživatele a v součinnosti s ním, případně odpovědnými orgány (lékař, hygienik, policie) učiní příslušná opatření na ochranu ostatních uživatelů, pracovníků a sbírek knihovny. Fyzická osoba (uživatel knihovny) postižená/ý nakažlivou chorobou, resp. je nakažlivá choroba v jeho bezprostředním okolí, by měla dodržovat stanovená pravidla (ošetřující lékař poučí). Vzhledem k trestní odpovědnosti (viz výše) je v jeho vlastním zájmu upozornit na stav věci dotčené subjekty - v našem případě knihovnu.

Viz. http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Knihovní.řád&submenu2=117
Knihovní řád Národní knihovny ČR, Část třetí - Základní práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků, bod 12: Pokud je registrovaný uživatel postižen nakažlivou chorobou, z důvodu ochrany jiných uživatelů a fondu se po dobu nemoci zdrží návštěv Národní knihovny. Před vrácením knihovních dokumentů vypůjčených absenčně zabezpečí jejich dezinfekci, pokud je to nezbytné a možné, případně na nutnost dezinfekce upozorní pracovníky Národní knihovny.

O vyjádření, zda se jedná o poskytnutí osobního údaje, případně možnost jeho zneužití, by bylo lépe požádat právníka.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2007 15:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu