Osobní knihovny ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni

Text dotazu

Jsou ve Vaší knihovně knihovní celky (osobní knihovny), a pokud ano, jak jsou zpracované a přístupné?

Odpověď

Ano, Studijní a vědecká knihovna má ve svých fondech osobní knihovny. Výběr z nich je krátce okomentován na našich webových stránkách na adresách:
Knihovna městského historického muzea - http://www.svkpl.cz/cs/o-knihovne/fondy-svk-pk/knihovna-mestskeho-historickeho-muzea/
Knihovny významných osobností - http://www.svkpl.cz/cs/o-knihovne/fondy-svk-pk/knihovny-vyznamnych-osobnosti/

Tento výběr jsme také nahlásili do projektu Knihovny významných českých osobností - http://www.osobniknihovny.cz. Informace o našem fondu je v části "Další dochované knihovny".

Seznam všech knihovních celků (mimo jiné i osobních knihoven) ve fondu Studijní a vědecké knihovny je zveřejněn ve stati:
HÁLOVÁ, Marie. Vývoj knihovního fondu Státní vědecké knihovny v Plzni. In Západočeský historický sborník. Sv. 1.  Plzeň : Státní oblastní archiv, 1995, s. 189-200.

Úroveň zpracování každé osobní knihovny je dána tím, jakého fondu je součástí. Všechny jsou zapřírůstkované, osignované a zkatalogizované v lístkových katalozích. Některé jsou zapsané jako celky, některé rozpuštěny ve fondu (v těchto případech je obtížnější zjistit, zda-li jsou již všechny zpracovány v elektronickém katalogu). Všechny jsou přístupné pouze k prezenčnímu studiu. Pouze část dokumentů (včetně připojených exemplářů) je dosud rekatalogizována v elektronickém katalogu.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

25.01.2010 17:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu