OSN

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych vás poprosit o to aby jste mi napsali co je to OSN???(Organizace spojených národů)! Kdy to vzniklo, co se tam dělá, atd..... Předám vám velmi děkuji... Za rychlou odpověď! Na shledanou!!!

Odpověď

Dobrý den, Organizace spojených národů (OSN) oficiálně vznikla 24.října 1945, kdy byla Charta OSN podepsána Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN. Každoročně se proto 24. říjen slaví jako Den Spojených národů.
Mezi hlavní cíle OSN, tak jak jsou dány Chartou, patří udržovat mezinárodní mír a bezpečnost; rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů; spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod.
OSN vychází ze zásad, že všechny členské státy jsou rovnoprávné a svrchované; zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty; zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti; atd.

Charta ustavuje těchto šest základních orgánů OSN: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN. Celé společenství je však mnohem širší. 

V současné době má OSN 192 členských států, mezi nimi je i Česká republika.
Československo bylo od 24. října 1945 jedním ze zakládajících členů OSN, samostatná Česká republika se stala jejím členem 19. ledna 1993.

Další zajímavé a podrobné informace získáte např. v následujícíh publikacích a na internetových stránkách:
* Fakta a čísla OSN : základní údaje o Organizaci spojených národů. [K vydání připravilo Informační centrum OSN v Praze].  Praha : Informační centrum OSN v Praze, 2005. xviii, 297 s. ISBN 80-86348-02-4

* 60 důvodů pro OSN. [Informační centrum OSN v Praze]. Praha : Informační centrum OSN v Praze, c2005. 48 s. ISBN 80-254-0068-9.

* Abeceda Spojených národů. 4. vyd.. New York : Informační odbor Spojených národů, 1950. 30 s.

* POTOČNÝŽ, Miroslav. Co je Organizace spojených národů. 1. vyd.. Praha : SNPL, 1961. 105, [4] s.

* KRÁTKÝ, Karel (ed.). Česká republika a Organizace spojených národů. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1995. 62 s. ISBN 80-85864-15-0.

* Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora. V Praze : Informační centrum OSN, 1998. 88 s. ISBN 80-238-5263-9.

http://www.osn.cz/
http://www.un.org/
http://www.mzv.eu/wwwo/mzv/default.asp?ido=7575&idj=1&amb=1&ikony=False&trid=1&prsl=False&pocc1=
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF .

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 09:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu