Oslavné spisy raný novověk

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda-li existuje publikace věnující se oslavným spisům (jak a proč vznikají).

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledávání jsme použili řadu zdrojů (online katalogy, odborné databáze, digitální knihovnu, literární slovníky) nejen Národní knihovny ČR, ale také např. Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Nicméně žádnou publikaci, článek nebo příspěvek věnující se ve větší míře oslavným spisům raného novověku jsme bohužel nenalezli.

Oslavné spisy obecně vznikaly u příležitosti oslav narozenin, pohřbu (úmrtí), svatby panovníka nebo význačné osobnosti, opěvovaly také různá města, místa, události, osobnosti jako takové, panovnické nebo šlechtické rody. Poměrně často vznikaly i na objednávku. Některá díla tohoto druhu byla do češtiny překládána také z cizích jazyků.

Jako příklady oslavných spisů raného novověku uvádíme např. oslavný spis u příležitosti korunovace Ferdinanda III. vydaného r. 1627 pražskou jezuitskou kolejí; rukopis zřejmě z roku 1667 oslavující osobnost biskupa Karla (autorem pravděpodobně příslušník kroměřížského františkánského kláštera), který měl asi vyjadřovat vděk za dosavadní patronovu přízeň a zároveň zajistit podporu konventu i pro další léta. Dále můžeme zmínit latinskou oslavnou báseň humanisty Jana Balbína z roku 1550 při příležitosti svatby pražského malíře Adama Hradeckého, Staré paměti kutnohorské (1675) od Jana Kořínka, spis Jana Floriána Hammerschmidta "V Praze blaze kdo má peníze." (1715) k obnovení pražského staroměstského magistrátu 20.5.1715, Oslavný genealogický spis o rodu Wunschwitzů (1752-1753) apod. 

Použité zdroje:

* KUČERA, Jan Pavel a Jiří RAK. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1983. s. 191. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c8184b90-fd60-11e3-a680-5ef3fc9bb22f 

* Knihy a dějiny. Praha: Knihovna Akademie věd České republiky, v.v.i., 2019, 26(1-2). s. 21. ISSN 1210-8510. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:55e44865-e07d-4838-b8f7-0709e17532ed 

* BŮŽEK, Václav a Pavel KRÁL. Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007. s. 339. ISBN 978-80-7203-694-3. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a2ce2310-0549-11e8-816d-5ef3fc9bb22f

http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/archiv/256-2013/1488-ceska-literatura-61-2013-1

* VLNAS, Vít a Národní galerie (Praha, Česko). Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století. V Praze: pro Národní galerii v Praze realizovalo nakl. Paseka, 2001. S.74, 435. ISBN 80-7035-263-9. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d0e11860-1c7d-11e4-8f64-005056827e52

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2020 01:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu