ošetřovatelství

Text dotazu

Dobrý den,

potřebovala bych poradit. Sháním literaturu, kde bych nalezla něco o :
- rizikové faktory imobility dle Hegyiho 12
- nejčastější onemocnění či stavy vedoucí k imobilizaci
- potřeba znalostí o imobilizačním syndromu a stárnutí
populace (demografické údaje)
- prevence imobilizačního syndromu u jednotlivých systémů

Odpověď

Dobrý den,

předpokládáme, že Váš první dotaz souvisí s publikacemi Ladislava Hegyiho věnovanými mimo jiné i gerontologii a geriatrii (např. http://www.martinus.sk/?uItem=97720 ), bohužel žádnou z těchto knih nemá Národní knihovna ve svém fondu. Některé knihy L.Hegyiho naleznete ve fondu českých knihoven, do Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz ) stačí zadat do pole Autor Hegyi, Ladislav. Lékařské knihovny také mají vlastní souborný katalog Medvik (http://www.medvik.cz ), ve kterém můžete hledat Hegyiho práce obdobným způsobem. Knihy, které se nenacházejí v žádné české knihovně, je možné vypůjčit ke studiu ze zahraničních knihoven prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní služby (http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby ), více podrobností Vám zajistě sdělí kolegové v knihovně, kterou navštěvujete.

V rámci služby Ptejte se knihovny jsme již zodpovídali dotazy na literaturu k tématu imobilizační syndrom, odpověď naleznete v archivu této služby (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/literatura-k-tematu-imobilizacni-syndrom/). Z fondu NK ČR se imobilitě a imobilizačnímu syndromu v souvislosti s geriatrií dále věnují např. tyto publikace:

* PACOVSKÝ, Vladimír. Geriatrická diagnostika. Praha : Scienta medica, 1994. s. 108-110. ISBN 80-85526-32-8.

* Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha : Grada, 2008. s.

194-215. ISBN 978-80-247-2490-4. Část knihy je volně dostupná v Google Books (http://books.google.com/books?id=j_njtaZfh2IC ).

* POLEDNÍKOVÁ, L´ubica. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo Martin : Osveta, 2006. s. 62-69. ISBN 80-8063-208-1.

Základní informace také naleznete v příručkách a učebnicích ošetřovatelství:

* PEJZNOCHOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. Praha : Grada, 2010. s. 43-45. ISBN 978-80-247-2682-3. Část knihy je volně dostupná v Google Books (http://books.google.com/books?id=fmyPSqT2opoC) .

* KELNAROVÁ, J. a další. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. 2. ročník. 2.díl. Praha : Grada, 2009. s. 192-193. ISBN 978-80-247-3106-3. Část knihy je volně dostupná v Google Books (http://books.google.com/books?id=uRvEPKkZZLQC) .

* MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství : učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost. 1.díl. Praha : Grada, 2010.s. 130-135. Část knihy je volně dostupná v Google Books (http://books.google.com/books?id=16it9Ka2pM0C) .

Řada článků na toto téma se nachází i v databázi Bibliographia Medica Čechoslovaca (http://195.113.87.237/bmc/ ), která je specializovanou bibliografií pro oblast lékařství, záleží na souvislostech, v nichž Vás téma imobilizace zajímá. Do jednoduchého vyhledávání v BMČ můžete zadat např. slova imobilizace, imobilizační syndrom případně mobilita. Z volně dostupných zdrojů Vám dále můžeme doporučit článkovu databázi PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ). Pro získání základního přehledu můžete využít i např. texty vysokoškolských prací (http://www.frantiskanky.sk/userfiles/diplomove_prace/Komplexna_OSE_starostlivost_o_ger_pacienta_s_imobil_syndromom.pdf atd.)

Národní knihovna vzhledem ke svému zaměření nenabízí svým uživatelům žádné databáze specializované na oblast lékařství, většina licencovaných zdrojů NK ČR je spíše multidisciplinárního charakteru, domníváme se však, že články na téma imobilita a imoblizační syndrom byste mohla nalézt i v databázích Springer, ScienceDirect a dalších (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 ). Většina licencovaných zdrojů dostupných v NK ČR mohou registrovaní uživatele NK ČR využívat i mimo NK ČR prostřednictvím vzdáleného přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm ).

Základní informace o vývoji obyvatelstva ČR naleznete na stránkách Českého statistického úřadu a také v publikacích, které ČSÚ vydává. Z volně dostupných zdrojů můžete využíti stránky Demografie (http://demografie.info/?cz_prognozy= ), knihy a články na toto téma naleznete v Elektronickém katalogu ČR - bázi NKC(http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) a výběrové článkové bibliografii ANL, která obsahuje záznamy článků od roku 1991 (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) . Do vyhledávání v poli Předmět můžete v obou bázích zadat např. dotaz demografický vývoj OR stárnutí obyvatelstva, v bázi NKC můžete u nejnovějších knih vyhledávat i v naskenovaných obsazích.

* DUFEK, Jaroslav. Stárnutí obyvatel České republiky a vývoj zatížení produktivní populace. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7375-253-8. Obsah knihy - http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20091861435_1.pdf.

* Senioři v ČR v datech 2009. [Praha] : ČSÚ, 2009. 80 s. ISBN 978-80-250-1991-7. Online verze je volně dostupná na http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1417-09 .

* Český statistický úřad, statistiky věnované obyvatelstvu - http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2011 15:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu