ošetřovatelství

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit s literaturou, kde bych
nalezla rozdělení ošetřovatelského a zdravotnického týmu. Předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

základní informace o zdravotnickém a ošetřovatelském týmu naleznete např. v následujících publikacích a také na internetu:

* Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty. 1. ročník. Praha : Grada Publishing, 2009. s. 53-60. ISBN 978-80-247-2830-8. Část knihy je volně dostupná na http://books.google.com/books?id=nFBuIbwXEJIC.

* ROZSYPALOVÁ, Marie ; ŠAFRÁNKOVÁ, Alena ; VYTEJČKOVÁ, Renata.Ošetřovatelství I : pro 1. ročník středních zdravotnických škol. Praha : Informatorium, 2009. s. 57-67.

* MARKOVÁ, Eva ; VENGLÁŘOVÁ, Martina ; BABIAKOVÁ, Mira. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha : Grada, c2006. s. 53-58. ISBN 80-247-1151-6.

Zajímavé by pro Vás mohly být i tyto články:

* FRIEDLOVÁ, K. ; ANASTISSIADOU, H. Pojetí ošetřovatelství u nás a v zahraničí. In Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí : sborník příspěvků 2. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Velká Bystřice, 6.-7.9.2000. Praha : Galén, 2000. s. 27-29. ISBN 80-86257-21-5.

* BEŇADIKOVÁ, Daniela ; RAPČÍKOVÁ, Tatiana. Sestra jako poskytovatelka ošetřovatelské péče a její postavení ve zdravotnickém týmu. Sestra : odborný časopis pro zdravotní sestry. 2009, roč. 19, č. 12, s. 28-30. Plný text článku je volně dostupný na http://www.zdn.cz/clanek/sestra/sestra-jako-poskytovatelka-osetrovatelske-pece-a-jeji-postaveni-ve-zdravotnickem-tymu-448617 .

* BÁRTOVÁ, Sylva. Týmová spolupráce z pohledu lékařů : vztah všeobecná sestra - lékař. Zdravotnictví v České Republice, 2010, roč. 13, č. 1, s. 174-181.

* BÁRTOVÁ, Sylva. Postavení sestry v multidisciplinárním týmu. Kontakt : vědecký časopis. 2009, roč. 11, č. 1, s. 252-256. 

* BITZANOVÁ, Petra. Zdravotník jako člen multidisciplinárního týmu. Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro zdravotnické pracovníky. 2007, roč. 3, č. 9, s. 348.

* ŠAMÁNKOVÁ, Marie ; VOLENÍKOVÁ, Ivana. Ošetřovatelství, medici a my.Pelikán : akademický bulletin 2. lékařské fakulty UK. 2002, roč. 11, prosinec 2002, s. 7-8. Plný text článku je volně dostupný na http://pelikan.lf2.cuni.cz/archiv11/03prosinec02/prosinec02.htm#6.

 

použité zdroje:

* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc)

* Bibliographia Medica Čechoslovaca (https://www.medvik.cz/link/MED00010959)

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2011 13:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu