orografie Jizerských hor

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zaptat, kde je možné
najít nějaké (trochu rozsáhlejší) informace o orografii Jizerských hor a o
orografii obecně. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobry den,

Orografie (řec. horopis), zeměpisné odvětví zabývající se popisem horstev, jichž studium s hlediska vývoje užívá pouhého popisu jen jako pomůcky k hlubším vysvětlujícím úvahám o vzniku a vývoji horských systémů na geologickém podkladě. Dnešní pojem takovéto. vysvětlující [Orografie] spadá do geomorfologie (viz OSNND II-2, str. 840), kde vedle pouhého popisu je zdůrazňována příčinná souvislost jednotlivých tvarů a zjevů. Kchř.

Zdroj: Ottova encyklopedie | aktualizace: 1. 1. 1908 Informace o tomto článku Ottova encyklopedie obecných vědomostíR obsahuje Ottův slovník naučný(1888-1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930-1943).

Orografii se zabyvaji mimo jine i nasledujici publikace:

CHALOUPSKY, Josef a kol. Geologie Krkonos a Jizerskych hor. Praha: Academie, 1989. 288 s. Sg. NK CR SF II 47809

Jedna se o obsahlou publikaci s fotografiemi, nakresy a nekolikastrankovym seznamem pouzite literatury.

Z drobnejsich publikaci uvadim:

HORUSICKY, Reiner a kol. Setkani v Jizerskych horach 21.9.-24.9.1989. Pruvodce k exkurzim. Praha: Ceska speleologicka spolecnost, 1989. Sg. NK CR 54 H 137379

POSMOURNY, Karel a VITEK, Jan. Jizerske hory. Geologie chranenych krajinnych oblasti Ceske republiky. Praha: Ceska geologicka sluzba, 2003. Sg. NK CR 54 H 231399

KRABEC, Jaroslav. Parametrizace ledove faze pro stabilni zvrstveni v ulohach s vlivem orografie. Autoreferat disertace k ziskani vedecke hodnosti kandidata fyzikalne-matematickych ved. Praha: Ceskoslovenska akademie ved, 1990. Sg. NK CR 54 M 19140

Na internetu je i nekolik odkazu na stranky o problematice, ktera Vas zajima:

http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=6780&Itemid=2

Krkonoše odkud a kam - po třiceti letech  Vlastimil Pilous (ils)

"Třicet let je dlouhá doba - kdo by to neznal z díla Alexandra Dumase. Ale velké změny se za tu dobu odehrají i jinde, dokonce i u tak neporovnatelně věcnějších oborů, jako je orografie neboli horopis. Právě před 30 lety přinesl náš časopis článek o horopisném vymezení Krkonoš. Od té doby však pokročilo mnohé. Jak na samotném horopisném členění Krkonoš, tak na typografických vymoženostech, které nám umožňují předvést tuto tvář Krkonoš

- širší veřejnosti nepříliš známou - v úplně novém světle.

Co to je vůbec orografie? Oros je řecky hora - takže horopis je doslovným překladem. Je součástí geomorfologie, vědy o tvarech zemského povrchu, a zabývá se charakteristikou, vymezením a členěním reliéfu (přesněji georeliéfu) podle vnějších tvarových znaků na základě kvantitativních znaků a dat (tzv. morfometrie). Jednoduše řečeno, rozhoduje o vymezení a rozsahu určitých horopisných jednotek, nebo, chcete-li, pohoří a jejich případném dalším dělení. Rozhodující je přitom rozložení výšek (relativních i absolutních) a sklony svahů, exaktně vzato bez ohledu na vývojové aspekty a geologické poměry a souvislosti. V praxi to však bývá složitější a proto zvláště ve sporných případech se mohou pomocné faktory geologické, tektonické i genetické stát jazýčkem na vahách..."

Zdroj: Krkonoše odkud a kam - po třiceti letech / Vlastimil Pilous. -- 1 tab., 1 mp In: Krkonoše - Jizerské hory : měsíčník o přírodě a lidech. -- Vrchlabí. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 39, č. 4 (2006), s. 22-24

* orografie * Krkonoše * horopisné vymezení

http://geocr.tul.cz/index.php/Podneb%C3%AD

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.06.2008 13:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu