Orgány územní státní správy

Text dotazu

Dobrý den chtěla bych vědět, které to jsou orgány
územní státní správy,jejich působnost a podřízenost.

Odpověď

Stát je organizován:

územně - státní moc se vykonává v teritoriálním prostoru ve vztahu k

obyvatelstvu

účelově - jednotlivé oblasti činnosti státu - daně, kultura, sociální

systém a pod.

funkčně

Stát je vertikálně organizovaný systém, existuje zde určitá nadřazenost a

podřízenost = vyšší rozhoduje o složení nižšího orgánu a jmenuje ho, ukládá

pokyny nižším orgánům, kontroluje nižší orgán, vyšší orgán může přezkoumat

činnost nižšího, vztah kontrolujícího a kontrolovaného.

Pravomoc, působnost a příslušnost státních orgánů  je důležitou součástí

právního statutu. Důležité je, jak stanoví pravovmoc a působnost právní

předpis.

Pravomoc = určitý typový prostředek, který má orgán k dispozici (vydá

zákon, rozhodne o povolení, vyzve k vysvětlení, vezme do vazby,..)

Rozeznáváme tři druhy pravomoci - normativní, rozhodovací a arbiterskou.

Působnost = sféra, kde se pravomoc uplatňuje (věcná, časová, teritoriální,

osobní)

Příslušnost =konkrétní vztah, praktická aplikace na konkrétní kauzu.

Územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy = působí v

jednotlivých územních jednotkách územní organizace  státu na základě

ustanovení zvláštních zákonů. Specializované orgány odvozené od ústředních

orgánů státní správy

- krajské, okresní, městské a obvodní správy policie a vojenské správy

-  krajské správy a okresní oddělení Českého statistického úřadu

- krajské orgány státních inspekcí

zemědělské a katastrální inspektoráty a katastrální úřady

- inspektoráty Českého úřadu bezpečnosti práce

- obvodní báňské správy

- celní ředitelství a celnice

- drážní správní orgány

- správy sociálního zabezpečení

- úřady práce

- finanční ředitelství a finanční úřady

- školské úřady;

Literatura:

Svoboda, Ivo: Základy organizace veřejné správy. Ostrava : Key Publishing,

2007. ISBN 978-80-87071-22-9 (Key Publishing : brož.)

Káňa, Pavel: Základy veřejné správy. Ostrava : Montanex, 2004. ISBN

80-7225-139-2 (brož.).

Mates, Pavel: Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha :

Prospektrum, 2001. ISBN 80-7175-100-6 (brož.).

Pomahač, Richard: Veřejná správa. Praha : C.H. Beck, 2002. ISBN

80-7179-748-0 (brož.).

Pomahač, Richard: Průvodce veřejnou správou. Praha : ISV, 1999. ISBN

80-85866-42-0 (váz.).

Horzinková, Eva: Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň : Aleš

Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-096-3 (brož.).

Duben, Rostislav: Veřejný sektor I : (charakteristika a teoretická

východiska). Praha : Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0588-6.

Duben, Rostislav: Veřejný sektor II :  (některé oblasti působnosti).

Praha : Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0607-6.

Duben, Rostislav: Veřejný sektor III :  (formy a nástroje realizace

činnosti ve veřejném sektoru). Praha : Oeconomica, 2003. ISBN

80-245-0625-4.

Internetové zdroje:

http://www.nvf.cz/archiv/versprava/analyza/obsah.htm

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava.aspx

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 09:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu