Obce a organizační složky státu

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na to, jestli je obec nebo město organizační složkou státu. Předem děkuji za odpověď.
Staněk

Odpověď

Dobrý den,

mezi organizační složky státu podle zákona 219/2000 patří  ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní předpis anebo tento zákon. Obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Organizační složka je účetní jednotkou.

Obce, města a kraje mají postavení územního samosprávného společenství. Samospráva je vykonávána v zásadě nezávisle na státu, zásahy státu do samosprávy jsou přesně ohraničeny. Obec je součástí státu, jeho základní územní jednotkou. Vztah obce a státu bývá charakterizován jako vztah spolupráce a partnerství. Obce se řídí zákonem 128/2000, jsou veřejnoprávní korporací, právnickou a účetní jednotkou.

 

Použité zdroje

http://kvf.vse.cz/[…]/1167949457_sb_organizacni_slozky_statu.pdf

http://osz-stare.cmkos.cz/[…]/members_postupy.html

ČEBIŠOVÁ, Taisia. Obec : postavení, správa, činnost. 1. vyd. Praha : ISV, 1996. 387 s., rejstř. ISBN 80-85866-19-6.

MIŠÚR, Peter - SVOBODA, Zdeněk. Instituce státní moci v ČR : úplný přehled s internetovými odkazy. Praha : Linde, 2007. 247 s. ISBN 978-80-86131-74-0.

Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR o jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších. In Sbírka zákonů České republiky, 2003, 7 , s. 14.

PLESNÍKOVÁ, Jindřiška. Obce po novele v roce 2008. In Poradce podnikatele, 2009, 3 , s. 210 - 213.

Obor

Právo

Okres

Kladno

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

14.07.2015 08:40

Vlastimil Šplíchal píše:
Pátek 09.09.2022 10:57
Dobrý den,
nějak jsem se v odpovědi nedočetl, zda je nebo není "obec" organizační složkou státu ve smyslu § 3 zákona 219/2000 Sb. Jedná se mi o splnění podmínky při "bezúplatném" převodu majetku mezi "organizačními složkami státu".

Děkuji předem za pomoc
PSK - admin píše:
Pátek 09.09.2022 13:56
Dobrý den, s tímto dotazem by bylo lepší obrátit se na nějakého odborníka na právo (výklad právní legislativy státu, podmínky majetkového převodu z obce na stát, organizační složky státu apod.)

Obec je součástí státu, jeho základní územní jednotkou. Vztah obce a státu bývá charakterizován jako vztah spolupráce a partnerství. Obce se řídí zákonem 128/2000, jsou veřejnoprávní korporací, právnickou a účetní jednotkou.
Bezúplatně lze podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o majetku státu hmotnou věc převést pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.1. 1. 2021.

Doporučujeme také:
Metodický materiál pro organizační složky státu a vybrané státní organizace s účinností od 1. července 2020 (aktualizace metodického materiálu č.j. MF-1341/2018/72-15) https://www.uzsvm.cz/[…]/MP%20k%20PP%20a%20B%C3%9AP%20pro%20%C3%9ASC.pdf

Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR o jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších. In Sbírka zákonů České republiky, 2003, 7 , s. 14.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu