Organizace cest králů a bohaté šlechty ve středověku

Text dotazu

Dobrý den,
můžete mi prosím poradit literaturu, která pojednává o tom, jak a kdo organizoval cesty králů a bohatých šlechticů ve středověku, např. v období vlády Karla IV? Jedná se mi o cestování v míru.
 Zajímaly by mě zejména informace o organizační a ekonomické stránce. Tedy kdo to měl na starosti, kolik lidí a jak dopředu na tom pracovalo. Kdo co platil. Jaké možnosti ubytování se využívaly. Kolik účastníků obvykle cesta měla - šlechticů, služebnictva. Jak rychle se přesunovali, zda byla nějaká pravidla, kdo směl jet na koni, voze apod., jak se průvod řadil. Jak byli členové výpravy směrováni k ubytování, jak jejich služebnictvo. Kolik lidí zajišťovalo bezpečnost. Jak, kde a za co se nakupovaly zásoby a kolik čeho se obvykle vozilo s sebou.
Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den,

 

cestování bylo v české i světové historiografii velmi oblíbené, a tak existuje poměrně obsáhlá literatura k tomuto tématu. Obzvlášť se jedná o zpracování či ediční zpřístupnění pramenů z doby vrcholného středověku, zejména však raného novověku a novověku. Vaše otázky jsou hodně konkrétní a jejich zodpovězení často závisí na typu cesty. Jiný doprovod a organizační zajištění měl Karel IV. při cestě z Prahy na Karlštejn, jiný při korunovační cestě do Itálie.

 

Doporučujeme Vám prostudovat následující tituly:

 

OHLER, Norbert. Cestování ve středověku. Vyd. 1. Praha: H & H, 2003. 516 s. ISBN 80-86022-90-0.

BOBKOVÁ, Lenka, ed. a HRUBÁ, Michaela, ed. Cesty a cestování v životě společnosti = Reisen im Leben der Gesellschaft: [sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1995. 498 s. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica. Studia historica; II, 1995. ISBN 80-7044-136-4.

BOROVIČKA, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Cestovatelství. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 757 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7432-000-2.

BOBKOVÁ, Lenka. Přivítat a pohostit. Holdovací cesta krále Ladislava do Horní Lužice roku 1454 = To welcome and to honour by a feast. A royal progress of king Ladislav to Upper Lusatia in 1454. In: Dvory a rezidence ve středověku. III, Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009. s. 253-269. ISBN 978-80-7286-153-8.

LANNOY, Ghillebert de a SVÁTEK, Jaroslav, ed. Cesty a poselstva. Vyd. 1. Praha: CMS, 2009. 263 s., [28] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-87271-11-7.

ŠAŠEK Z BÍŘKOVA, Václav. Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. Překlad Bohumil Mathesius. Vyd. 3., v ČS 1. Praha: Československý spisovatel, 1974. 169 s. Slunovrat. Malá řada; sv. 9.

KLIMEK, Tomáš. Cestování do doby Karla IV.: podle narativních pramenů českého středověku. Vyd. 1. Přerov: Šárka, 2002. 120 s. ISBN 80-86584-01-1.

O'DOHERTY, Marianne, ed. a SCHMIEDER, Felicitas, ed. Travels and mobilities in the Middle Ages: from the Atlantic to the Black Sea. Turnhout: Brepols, [2015], C2015. xliii, 342 stran. International medieval research; volume 21. ISBN 978-2-503-55449-5.

BORK, Robert Odell, ed. a KANN, Andrea, ed. The art, science, and technology of medieval travel. Aldershot: Ashgate, C2008. xiv, 225 s. AVISTA studies in the history of medieval technology, science and art; v. 6. ISBN 978-0-7546-6307-2.

VERDON, Jean. Voyager au Moyen Âge. Paris: Perrin, 2007. 407 s. Tempus; 43. ISBN 978-2-262-02680-6.

GOSCH, Stephen S. a STEARNS, Peter N. Travel in world history to 1500. 1st pub. New York: Routledge, 2008. 183 s. Themes in world history. ISBN 978-0-415-22941-8.

PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552 = Die Reise des böhmischen Adels nach Italien in den Jahren 1551-1552. 2., dopl. vyd., V nakl. Bohumír Němec - Veduta 1. České Budějovice: Veduta, 2003. 183 s. ISBN 80-903040-8-7.

HOJDA, Zdeněk a CHODĚJOVSKÁ, Eva. Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 758 s. ISBN 978-80-7422-281-8.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu