Optický kabel

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o informace o optickém kabelu, konkrétněji v jaké nejbližší vzdálenosti a hloubce může být umístěn od hranice pozemku nejbližšího vlastníka, a zda je zapotřebí pro jeho uložení i souhlas vlastníka hraničního pozemku. Konkrétní příklad: Podél silnice mezi krajnicí a domem má být umístěn optický kabel, jak daleko od tohoto domu (vezmeme-li v potaz, že stojí na samotné hranici pozemku) může být kabel umístěn, a zda se má vlastník právo k dané vzdálenosti vyjádřit.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

optický kabel využívá světlovodný kabel, který je umístěn uvnitř. Díky fyzikálním vlastnostem přenosu dat pomocí modulované světelné vlny (místo elektrického proudu) není přenos rušen žádnými vnějšími vlivy. V současnosti se takové řešení používá nejčastěji pro přenos digitálního zvukového signálu a obrazu a také jiných dat.

S ohledem na své speciální vlastnosti nacházejí optické kabely uplatnění v mnoha oblastech – mj. systémech audio, telekomunikacích, medicíně či průmyslové automatizaci.

https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/21817/opticky-kabel-vse-co-byste-meli-vedet/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAD_RoQOYgSRiS65BBmMQv_fxW_jaGAO-EsmXuNxwPrcVcH1ZLFYTJ0aAtLyEALw_wcB

Tento váš dotaz je spíš pro odborníky v oboru, příp. právníky, došlo-li ke sporu, než pro knihovníky. Domníváme se, že váš souhlas je potřeba pouze v tom případě, pokud by byl optický kabel pokládám na vašem pozemku, příp. v nemovitosti (např. nabídky různých společností - přívod vysokorychlostního internetu).

Z různých příspěvků vybíráme:

Ochranná pásma a stavební pozemek – jak vás mohou omezit Je to jasně vymezené území, na kterém je možná jenom činnost, pro kterou je pásmo vymezeno, jakákoli jiná činnost je zakázaná. Informace o ochranných pásmech získáte na stavením úřadě nebo odboru územního plánování. Vlastníky ochranných pásem může být obec nebo vodovody a kanalizace a jiné.

Ochranná pásma jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě (např. zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Ochranná pásma vytvářejí vlastníci technické infrastruktury jako jsou vodovody a kanalizace, elektrická vedení, vedení plynu, sdělovacích kabelů atd., na základě územního a regulačního plánu obce. Zřizovací orgány jsou povinny pravidelně aktualizovat územně analytické podklady dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Územně analytické podklady slouží ke zjištění a vyhodnocení stavu daného území a omezení změn v území v souladu udržitelného rozvoje daného území.

https://stavimbydlim.cz/ochranna-pasma-a-stavebni-pozemek-jak-vas-mohou-omezit/

 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. ... a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

ochranné pásmo kabelu je 1 m na obě strany (Zákon 458). O souhlasu k činnostem v ochranném pásmu (např. stavba plotu kolem vašeho pozemku) lze jednat se správcem podzemního zařízení .

Odpověď na vaši otázku by mohla být v zákonu, viz níže.

Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

§ 102

Ochranné pásmo komunikačního vedení

(1) ...

(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno

a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy,

b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,

c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.

(4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.

(5)... Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení.

https://www.kurzy.cz/zakony/127-2005-zakon-o-elektronickych-komunikacich/paragraf-102/

Další odkazy:

https://www.ctu.cz/ochranna-pasma 

http://www.cadwiki.cz/Print.aspx?Page=Ochranna-pasma-podel-tras-telekomunikacnich-siti

V každém případě doporučujeme obrátit se na příslušný úřad, kde by vám měli kompetentně zodpovědět všechny vaše dotazy.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.09.2021 16:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu