Opravdu existuje plzeňské nářečí?

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla, zda opravu existuje něco jako plzeňské nářečí, nebo se jedná jen o moravské nářečí používané v Plzni?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

mluvené formy českého jazyka jsou omezené na dané oblasti Česka, které se nazývají nářečí češtiny. Rozdělují se do čtyř nářečních skupin (česká, středomoravská, východomoravská a slezská). Tyto skupiny se dále rozčleňují do několik podskupin. Oblast Plzeňska je zahrnutá do jihozápadočeské podskupiny. Jihozápadočeská podskupina zabírá území od Domažlic přes Plzeň k Příbrami, Táboru, České Budějovice a Klatovy.

Pokud byste chtěla podrobně se věnovat studiu, posíláme Vám odkazy diplomových prací, které jsou volně přístupné z internetu.

Odkazy:

DEJMKOVÁ, Kristýna. Nářeční slovní zásoba mladé generace na Prachaticku [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-23]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ohtn2k/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D..

KVARDOVÁ, Pavla. Analýza běžné mluvy ve vybraných západočeských lokalitách [online]. České Budějovice, 2014 [cit. 2020-10-23]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/xp638f/>. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Markéta MATUROVÁ, Ph.D..

NOVÁ, Jana. Běžná mluva nejmladší generace v západočeském pohraničí [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-23]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/gfdh1j/>. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Stanislava Kloferová, CSc..

NOVÁ, Jana. Nářečí ve vybraných obcích na jihovýchodním Plzeňsku [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-23]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/aw4ldb/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr..

Použité zdroje

HAJŠMAN, Jan. Plzeňsko-český slovník: pročpa tudlecto řikáme?. Vydání první. Plzeň: Starý most, 2017. 168 stran. ISBN 978-80-87338-78-0.

KARLÍK, Petr, ed., NEKULA, Marek, ed. a PLESKALOVÁ, Jana, ed. Nový encyklopedický slovník češtiny. N-Ž. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. strany 1101-2183. ISBN 978-80-7422-480-5.

KLIMEŠ, Lumír a kol. Západočeská vlastivěda. [Svazek 2], Jazyk. Vyd. 1. Plzeň: Pro Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity vydalo Západočeské nakladatelství, 1992. 269 s. ISBN 80-7088-059-7.

Wikipedie, [cit. 23.10.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/[…]/N%C3%A1%C5%99e%C4%8D%C3%AD_%C4%8De%C5%A1tiny

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

21.10.2020 10:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu