Operace Silver A - doporučená literatura

Text dotazu

Dobrý večer,
sháním nějaké knihy o Operaci Silver A nebo o jejích spolupracovnících. V
knize Zdeňka Jelínka jsem nalezla odkazy na pár knih, ale ty nemůžu nikde
dohledat. Proto bych vás ráda poprosila o nějaký výpis, pokud existuje,
dostupných knih s touto tématikou.

Odpověď

Dobrý den,

nejdříve Vám uvádíme knihy, které se týkají konkrétně operace Silver A; informace však také mohou být obsaženy i v publikacích věnovaných obecně odboji, parašutismu, operacím 2.světové války a pod. Pro zjištění relevance těchto dokumentů by bylo třeba je projít, což není v možnostech služby Ptejte se knihovny. Uvedeme Vám tedy také několik příkladů publikací s touto obecnější tématikou 2.světové války a možnosti dalšího vyhledávání.

Knihy a články o operaci Silver A:

* KYNCL, Vojtěch. Ležáky : obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. [Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov], c2008. 295 s. ISBN 978-80-86559-96-4.

* JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. 1. vyd.. Praha : Naše vojsko, 1992. 190 s. ISBN 80-206-0112-0.

* JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. Československá akademie věd. [Praha : .n.], 1990. 38 s.

Pozn.: Autoref. kand. dis.

* JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A : příspěvek k historii heydrichiády ve středních a východních Čechách. Kolín : OV ČSPB : Regionální muzeum, 1984. 95 s., [37] s.

* NÝVLTOVÁ, Pavlína. Příběh odvahy a zrady : Jiří Potůček-Tolar, radista desantu Silver A. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2007. 197 s. ISBN 978-80-86818-40-5.

* KUBÁNEK, Petr. Dal signál k atentátu na Heydricha : Životní příběh parašutisty Josefa Valčíka. Uherské Hradiště : Uher, 1993. 98 s. ISBN 80-901386-3-2.

* VOSTATEK, Miroslav. Alfred Bartoš - nedožitých 90 let. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Pardubice. Roč. 42, č. 1-2 (2007), s. 29-32. ISSN 1210-6275.

* JELÍNKOVÁ, Lucie. Košťál pomohl odbojářům : Osobnosti kraje. In: Mladá Fronta Dnes. Roč. 16, č. 120 (20050523), D/4. ISSN 1210-1168.

* KRUPKA, Václav. Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou SILVERA. 1 část. In: Historie a vojenství. Roč. 43, č. 4 (1994), s. 95-125. ISSN 0018-2583.

* KRUPKA, Václav. Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou Silver A.2.část. In: Historie a vojenství. Roč. 43, č. 5 (1994), s. 120-146. ISSN 0018-2583.

* HANÁK, Vítězslav. Rádiová stanice skupiny Silver - A Libuše a její radiotelegrafista svobodník Jiří Potůček : (Rozbor a kritický pohled na rádiový provoz, vedený v lednu až červnu 1942 mezi Vojenskou rádiovou ústřednou a stanicí Libuše s radiotelegrafistou Jiřím Potůčkem). I. část. n: Východočeský sborník historický. Pardubice : Východočeské muzeum : tátní okresní archiv, 1996. Sv. 5., s. 213-240. ISBN 80-86046-01-X.

* Situační zpráva z Ležáků. In: Vlastivědné listy Pardubického kraje. Pardubice. Roč. 4, č. 2 (2007), s. 9-11. ISSN 1214-9721.

* JELÍNEK, Zdeněk. Spolupracovník desantu SILVER A. In: Národní osvobození. Č. 11 (19940531), s. 7. ISSN 0231-8164.

* Svědectví pana F. Valenty z Mikulovic. In: Vlastivědné listy Pardubického kraje. Pardubice. Roč. 4, č. 2 (2007), s. 4-5. ISSN 1214-9721.

* SEDLÁČEK, Jiří. "Vaše smrt - naše svoboda" (Nápis na pomníku v "Zámečku"). In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Pardubice. Roč. 41, č. 11-12 (2006), s.

302-314. ISSN 1210-6275.

 Publikace týkající se obecně 2.světové války s ohledem na téma parašutistů, odboje, atd.:

* REICHL, Martin. Cesty osudu : [životní příběhy československých parašutistů vycvičených v létech 1941-45 ve Velké Británii]. 1. vyd.. Cheb : Svět křídel, 2004. 599 s. ISBN 80-86808-04-1.

* VOZKA, Jaroslav. Hrdinové domácího odboje. Praha : Práce, 1946. 152-[II] s.

* ŽIŽKA, Jaroslav. Heydrichiáda ve východních a severovýchodních Čechách. Pardubice : [s.n.], 1966. 296 l.

* PELC, Oldřich. Parašutisté v akci : Vzpomínky a úvahy. 1. vyd.. Mnichov : Národní politika, 1987. 180 s.

* HANÁK, Vítězslav. Muži a radiostanice tajné války. 1. vyd.. Dvůr Králové nad Labem : ELLI print, 2002. 191 s. ISBN 80-238-9129-4 (brož.) * 80-239-0322-5 (váz.)

* SLÁDEK, Oldřich. Přicházeli z nebe. 1. vyd.. Praha : Naše vojsko, 1993. 268 s. ISBN 80-206-0289-5.

V každé publikaci je uveden soupis použité literatury, která Vás může odkázat na další zajímavé tituly. Monografie můžete vyhledávat v České národní bibliografii (ČNB), online katalogu Národní knihovny (NKC, měl by se částečně překrývat s ČNB vzhledem k získávání povinného výtisku), Souborném katalogu (SKC): všechny báze naleznete na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . V přehledech použité literatury mnohdy naleznete i články z periodik.

Dostupnost časopisů v českých knihovnách naleznete v Souborném katalogu periodik (SKC/P) na stejné internetové adrese.  Pro vyhledávání můžete využít také portál Jednotnou informační bránu www.jib.cz .

Další dokumenty můžete vyhledávat zadáním klíčových slov, slov z názvů či jakýkoli údaj: 2.světová válka, odboj, Pardubice, parašutisté, operace, a pod. - a jejich kombinace. Pro "volnější" vyhledávání můžete využít znak *, který slouží pro rozšíření slov, např. Pardubic* (vyhledá se Pardubice, pardubický, atd.). Záznamy můžete také upravovat pomocí funkce filtrovat a zpřesnit.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.07.2009 15:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu