počet vydaných knih v ČR (2003, 2006)

Text dotazu

Kolik knižních titulů celkem vyšlo v ČR v roce 2006 a v roce 2003? Kdyby bylo možné dotaz ještě odpovědět podle oborů.

Odpověď

Dobrý den,  podle Statistiky domácí neperiodické produkce, kterou každoročně zpracovává Národní knihovna ČR, bylo v roce 2003 v České republice vydáno celkem 16 451 knih a brožur a v roce 2006 17 019 knih a brožur. Tyto údaje zahrnují i cizojazyčné tituly, které vyšly na území České republiky. Ve statistikách jsou zahrnuty i tabulky s tituly publikací roztříděnými do jednotlivých tematických skupin.

Statistiky jsou přístupné i z internetu, a to ve Výročních zprávách Národní Knihovny České republiky pro rok 2003 a 2006:
http://www.nkp.cz/vyrocni_zpravy/2003/5.pdf
http://www.nkp.cz/files/vz2006.pdf (od str. 38)

nebo na stránkách NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, http://www.nipos-mk.cz/) - Statistiky kultury, které obsahují i srovnání počtu vydaných neperiodických publikacích za určitá období
- statistiku pro rok 2003 naleznete na hlavní stránce NIPOS v dolní části v oddílu Publikace Statistika kultury (formát ZIP, str. dokumentu 87)
- 2006 http://www.nipos-mk.cz/download/Statistika_kultury_2006.pdf (str. 99 a následující) .

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2007 12:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu