Opatství St. Foy, Francie

Text dotazu

Je možné zjistit něco bližšího o Svaté Foy?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

svatá Foy (také známá jako sv. Fides nebo sv. Věra), panna a jedna z prvních křesťanských mučednic, pocházela ze vznešené rodiny, která žila ve 3. století v jižní části Francie. Dokázala vracet zrak a osvobozovat vězně z pout.

Ve 12 letech ji z nařízení prefekta Daciána ve městě Agen v Akvitánii chtěli mučením přinutit, aby obětováním modlám porušila svou věrnost křesťanské víře. Ona ale ve své věrnosti Kristu vytrvala i na rozžhaveném roštu, a proto prý byla nakonec sťata.

Nad jejím hrobem nechal údajně biskup Dulcitius postavit chrám, který byl v pozdějších stoletích zbořen. Ostatky sv. Foy/Fides byly r. 855 přeneseny z nedalekého kláštera v Agen (respektive zcizeny "šikovným" mnichem) a uloženy Conques. Díky nim začalo upadající opatství v Conques nebývale vzkvétat, stalo neodmyslitelnou zastávkou poutníků, směřujícími do Santiaga de Compostella, a mohlo si dovolit postavit nový kostel. Chrám Sainte Foy, který byl postaven kolem roku 1050, se řadí mezi nejlepší stavby románského období a v roce 1998 se opatství i chrám v Conques dostaly na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Při každoročním procesí se přináší (dnes už z muzea) zlacená figura této světice. je však velmi pravděpodobné, že hlava sochy původně patřila galorománskému bohovi.

Sv. Foy/Fides se stala patronkou mnoha dalších chrámů v Evropě i v Americe a její svátek se připomíná 6. října. Je patronkou dřevořezbářů, zpracovatelů vlny, je vzývána jako přímluvkyně za plodné manželství. Jejími atributy jsou dívka, palma, rošt a meč.

 

Použité zdroje

Vondruška, Isidor 1932: Životopisy svatých, v pořadí dějin církevních. 5, Kalendarium svatých s ukazatelem životopisů
Florentová, Helena 2004: Evropští světci v umění a legendách
Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/po[…]720_153558_architektura_rez
catholica.cz

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

24.05.2018 20:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu