Opatření v zahraničním obchodě

Text dotazu

Dobrý den,
sháním literaturu k tématu Tarifní a netarifní opatření v zahraničním
obchodě ČR.

Odpověď

Dobrý den,

nejvíce informací k problematice tarifních a netarifních opatření v zahraničním obchodě ČR pravděpodobně naleznete zejména v knižních publikacích týkajících se zahraničního obchodu a vnějších ekonomických vztahů České republiky. Uvedené záznamy jsme vyhledali v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) , podrobnější informace budou k dispozici v dokumentech zabývajících se již konkrétně např. cly, celními předpisy, celní politikou atd. (tato klíčová slova můžete v katalogu zadat do pole Předmět, případně použít ? pro pravostranné rozšíření výrazu, např. celní? and předpis?)

* FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR : historie a současnost (1945-2008). Praha : C.H. Beck, 2009. xix, 246 s. : il. ; 24 cm. (Beckova edice ekonomie). ISBN 978-80-7400-128-4. 

* KUBIŠTA, Václav a kol. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 375 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7380-191-5.

* FOJTÍKOVÁ, Lenka. Společná obchodní politika Evropské unie. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2006. 130 s. : il. ; 29 cm. ISBN 80-248-1076-X.

* DOBŘICKÝ, Josef; BENEŠ, Vlastislav; RŮŽIČKA, Květoslav. Management zahraničního obchodu České republiky. Brno : Sting, 2006. 142 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-86342-54-9.

* TICHÁ, Lucie. Vnější obchodní vztahy ČR. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007. 167 s. ; 29 cm. ISBN 978-80-7394-015-7. 

Obecně (nevztahuje se přímo k ČR) o tématu pojednávají také tyto prameny:

* JANATKA, František; BÖHM, Arnošt; HÁNDL, Jaroslav a kol. Komerční rizika v zahraničním obchodu a ochrana proti nim. Praha : ASPI, 2001. 222 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-86395-14-6.

* ŠIMKOVÁ, Eva. Ekonomika zahraničního obchodu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. 124 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-7041-415-4.

Základní informace lze získat i z internetu:

http://www.celnisprava.cz/,

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/uvod/uvodni_brozura.pdf

http://www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=139516&PHPSESSID=bb

http://pef.czu.cz/~hes/MEO/P10%20Netarif%20opatreni.ppt  

Další zdroje by Vám mohly doporučit také knihovny zaměřené na obor ekonomie nebo společenských věd, např. Cenrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz ), Knihovna CERGE-EI (https://cz.cerge-ei.cz/o-cerge-ei/knihovna ).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2011 13:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu