Omezování počtu stažených stran v systému Kramerius. Proč?

Text dotazu

NKP a MZK se chlubí několika miliony naskenovaných stránek starých dokumentů. Jen zlomek z nich lze pročítat, a offline studium, tzn. stáhnout si knihu, časopis etc., po vzoru amerického archive.org, je utrpením a asi pro spousty uživatelů velkou bariérou. Brání autorský zákon či jiné předpisy, umístit odkaz ke stažení celého díla (např. ve formátu pdf, djvu atd.), nebo se jedná o ono typické, české "proč to dělat jednoduše, když to jde složitě"? (draze opravíme silnici - nasázíme na ni zpomalovače, nepříjemné hrboly z betonu, ...) Prosíme o revizi celého projektu a o inspiraci např. serverem www.archive.org, který nabízí snad všechny dokumenty knihoven velkých amerických a kanadských univerzit; uživatelsky je mnohem přívětivější než český systém, tvořený ne za malý peníz!

Odpověď

Dobrý den,

požádali jsme o odpověď kolegy, kteří se podílejí na tvorbě koncepce a strategie digitalizace  novodobých fondů (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odbor_osdf9.htm), jejich odpověď naleznete níže:

Poskytování kopií ve formátu pdf funguje plně v souladu s Autorským zákonem. Limit 20 stran pro jednotlivá uložení byl ve stávající verzi digitální knihovny Kramerius 3 z důvodů možného zpomalování odezvy systému v momentě, kdy by si uživatel chtěl stáhnout celý dokument najednou. To by v případě ukládání datově i formátově velkých novinových titulů typu Národních listů či Reichenberger Zeitung ohrozilo chod Krameria i pro další uživatele. V současné době se připravuje spuštění ostrého provozu nové verze Krameria - Kramerius 4. Tato verze je již nasazena v Moravské zemské knihovně(http://kramerius.mzk.cz/search/) či Knihovně AV ČR (http://kramerius.lib.cas.cz/search/). Nový Kramerius by měl výrazně zvýšit uživatelský komfort, byť se v úvodu zatím neplánuje možnost ukládání většího množství pdf ve vyšší kvalitě též z důvodu zátěže systému a testů s tím spojených. Generovat však půjde pdf pro potřeby elektronických čteček, které zatím možné nebylo. Zato však nabídne možnost zobrazování schématu ALTOxml, které umožní zvýrazňovat výsledky full-textového vyhledávání přímo v obrazovém souboru. Dále umožní zobrazení JPEG2000, propojení na VUfind, prohlížení pomocí image serveru a další uživatelsky žádaná vylepšení. Věřím, že Vás nová verze zaujme.

Pokud jde o možnost získat přístup k digitalizovaným dokumentům v systému Kramerius, doplňujeme odpověď našich kolegů. Kompletní obsah Digitální knihovny Kramerius NK ČR je možné využívat z vybraných počítačů NK ČR, např. v Referenčním centru si tento počítač můžete objednat prostřednictvím svého čtenářského konta v Elektronickém katalogu NK ČR, v Hale služeb jsou pak počítače s plným přístupem k systému Kramerius veřejně dostupné. Volně na internetu je možné z celého obsahu Krameria uvolnit pouze ty dokumenty, které již nejsou chráněny Autorským zákonem (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/03_index.htm), tj. uplynulo 70 let od smrti všech spolutvůrců a 50 let od vydání. U starších dokumentů, zvláště u starších periodik se poměrně těžko určuje, zda konkrétní kniha nebo číslo/ročník periodika  jako celek spadají do kategorie autorsky chráněných děl. Bylo by nutné vždy provést analýzu obsahu jednotlivých stránek, nalézt všechny spoluautory, respektive zjistit datum jejich úmrtí  a zvláště tyto informace nejsou dle našich zkušeností  často ve veřejně dostupných zdrojích k dispozici. Z tohoto důvodu byla v Digitální knihovně Kramerius NK ČR stanovena obecná časová hranice, která zohledňuje podmínky dané Autorským zákonem a dává záruku, že by volně přístupná měla být skutečně pouze díla již nechráněná Autorským zákonem. Pro systém Kramerius NK ČR je u periodik touto hranici rok 1890,  pro monografie rok 1880. Dokumenty vydané před těmito roky jsou v NK ČR považovány za díla, která již Autorský zákon nechrání a jsou proto v systému Kramerius NK ČR volně dostupná i s možností uložit si pro osobní potřebu digitální kopii. Periodika a monografie vydané až po roce 1890, respektive 1880 jsou považována za díla chráněná Autorským zákonem a  jsou tedy dostupná pouze z vybraných počítačů NK ČR, které umožňují dokumenty ze systému Kramerius pouze tisknout. Samozřejmě se může stát, že volně v systému Kramerius NK ČR naleznete i  dokumenty vydané po roce 1890, respektive 1880. Ve většině případů však jde o monografie, u nichž se podařilo prokázat (ať již v rámci standardního prověřování pracovníky NK  nebo na základě podnětu uživatele), že autorská práva všech spolutvůrců již vypršela, u periodik se tak může stát např. na základě rozboru, který určí, že noviny neobsahují žádná autorská díla, pouze agenturní články. Do této skupiny spadají např. Národní listy nebo Národní politika.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2012 12:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu