Oltáře v kaplích chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava

Text dotazu

Prosím o bližší informace o novogotických oltářích v kaplích sv. Panny Marie (Nejsvětější Trojice, Císařské) a staré Arcibiskupské (Pernštejnské, sv.Háty- Agáty). V chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

katedrála sv. Víta včetně jednotlivých kaplí je velmi podrobně popsána např. v knize Umělecké památky Praha.  K oltářům ve Vámi zmíněných kaplích jsou zde uvedeny následující informace:

 

Kaple Arcibiskupská (sv. Materny, Pernštejnská, Kinských, Moravská, Cyrilometodějská) - skříňový novogotický oltář se zavíracími křídly a architektonickým nástavcem zasvěceným sv. Vojtěchu z r. 1898 navrhl  J. Mocker a vyřezal V. Mráz.  Mensa je mramorová, s představenými  sloupky nesoucími oltářní stůl. Dřevěné, řezané a polychromované sochy a reliéfy se schénami ze života sv. Vojtěcha provedl J. Kastner - ve středu archy jsou to sv. Vojtěch, Cyril a Metoděj, na levém křídle reliéfy Sv. Vojtěch zachraňuje Vršovcovu ženu, Vysvěcení sv. Vojtěch abiskupem, na parvém křídle reliéfy Sv. Vojtěch prosí o déšť, Sv. Vojtěch vyslán hlást evangelium Prusům, na predele Smrt sv. Vojtěcha, Přenesení těla sv. Vojtěcha. Obrazy vně křídel maloval Z. Rudl: vlevo je Kristus na hoře Olivetské, Ukržování, vpravo Zrazení Krsta, Kladení do hrobu. V nástavci jsou svsazeny figury Krista a andělů s nástroji umučení.

 

Kaple Nejsvětější Trojice (Císařská, Berkovská, sv. Kříže, Sv. Ludmily, Panny Marie) - oltář pochází z roku 1903, kdy jej podle návrhu J. Mockera vyřezal Václav Mráz.  Mensa je mramorová se dvěma růžicemi na čelní stěně, před níž jsou představeny tři sloupky nesoucí desku oltářního stolu. Oltář je ve tvaru archy se zavíracími křídly, s bohatě zdobeným architektonickým nástavce s badachýny a fiálami. Reliéfy s christologickým cyklem a figury světců provedl Jan Kastner, reliéfy polychromoval Jakub Schikaneder. Malířská výzdoba zadních stěn křídel je dílem Z. Rudla. Na predele je reliéf se zobrazením Svatby v Káni Galijelsjké, ve skříni oltáře sousoší Navštívení P. Marie, na křídlech vlevo Zvěstování,  Obětování v chrámu, vpravo Narození Páně, Dvanáctiletý Ježíš v chrámě. V nástavci sochy sv. Josefa a Jana Křtitele s malým Ježíšem, sv. Anny a sv. Jáchyma, dva andělé  s nápisovými páskami. Na vnějších stranách křídel malby A. Krisana - vlevo Zvěstování sv. Anně, Narození P. Marie, vpravo P. Marie vstupující do chrámové slujžby, Zasnoubení P. Marie. Oltářní kříž a svícni podle návrhu K. Hilberta provedl stříbrník Alois Tengler.

 

použitá literatura:

* Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. Praha: Academia, 2000. s. 107, 108. ISBN 80-200-0832 -2.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.06.2013 08:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu