Oldřiš u Poličky

Text dotazu

Dobrý den, kdy a jak byla založena vesnice Oldřiš u Poličky (PSČ 569 82)?

Odpověď

Dobrý den,

zasíláme informace, které se nám podařilo dohledat, souhrn je z Wikipedie, další z Ottova naučného slovníku a knihy Místní jména v Čechách - viz příloha

Založení obce se předpokládá z příkazu krále Přemysla II. jistým Konrádem z Levendorfu, a to krátce po založení královského města Poličky již ve 13. století. Název obce je odvozen údajně od jména knížete Oldřicha. Oldřiš písemně zmíněna dějepiscem Kosmem již roku 1110.

Historie i současný život je úzce spojena se sousední obcí Borovou, s níž v minulosti tvořila jeden celek. Od roku 1349 se tehdejší Oldřiš začala dělit na západní část, nynější obec Borová a východní část, nynější obec Oldřiš. Oldřiš patřila z části Lichmburskému panství a městu Polička, jehož měšťané ji koupili v roce 1474. Roku 1547 se „oldřiští“ zúčastnili odboje proti králi Ferdinandovi. V období reformace i protireformace v 18. století, tzv. násilného pokatoličťování, byl odpor místních protestantů tak houževnatý, že vyvrcholil popravou jeho 3 obyvatel. Panská půda zde byla dědičně rozdělena sedlákům za vlády Marie Terezie v roce 1778. Na počátku 20. století byla v Oldřiši trojtřídní škola (založena roku 1888) hasičský sbor a kampelička. Železnice Svitavy - Polička - Skuteč se zastávkou v obci byla vystavěna a zprovozněna v roce 1897.

K osídlení území obce došlo především v údolí podél obou břehů Černého potoka v délce cca 3 km, je souvislé a vede nepřetržitě od Borové až do Sádku. Kdyby nebylo silničních tabulí označujících jednotlivé obce, stěží by se dalo rozeznat, ve které obci se právě nacházíme. Toto vzájemné propojení obcí je ve zdejší krajině jevem nevídaným a nemá na Českomoravské vrchovině obdoby. Tento jev je způsoben také určitou rozvolněností tradiční zástavby. Ta je tu tvořena tradičními zemědělskými usedlostmi od sebe vzdálenými cca 50 m a o samotě stojícími domy mezi lesíky a poli. Součástí obce jsou také osady v její jižní části Přibylov a Dědek a v části severní – osada Babka podél silnice I/34. Místní název lesa „Štemberk“ (též Štramberk) se vztahuje k osobě sedláka Štambery, který zde podle pověsti viděl poklad v otevřené hoře. V lese „Babín“ se zase pravidelně slétávaly čarodějnice, dnes už prý ne tak často. Okolní kraj i sama obec byla inspirací pro řadu umělců, např. spisovatelku Terezu Novákovou, či hudebního skladatele Bohuslava Martinů („Otvírání studánek“).

Použité zdroje

stránky obce: http://www.oldris.cz/
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oldřiš
Profous, Antonín Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. 3. díl, M-Ř / Napsal Antonín Profous Praha : Česká akademie věd a umění, 1951.
Ottův slovník naučný : Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 18., Navary-Oživnutí Praha : J.Otto, 1902.

Přílohy

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Pardubice

Knihovna

Krajská knihovna v Pardubicích

Datum zadání dotazu

03.12.2021 20:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu