OKR - Ostravsko-karvinský revír

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych zjistit definici Ostravsko-karvinského revíru. Našla jsem pouze charakteristiku Ostravsko-karvinské pánve, včetně obrazové přílohy (viz Ostravsko-karvinská pánev je na jihu oddělena od podbeskydské pánve tzv. bludovickým zlomem a dělí se na část ostravskou a karvinskou.). Ve výročních zprávách OKD je však k OKR počítáno i naleziště na Frýdeckomístecku, které je jižně od bludovického zlomu- tzn.podbeskydská pánev. Proto zřejmě nelze ztotožnit OKR s Ostravsko-karvinskou pánví. Za objasnění problému i případné zdroje předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

tento dotaz se zdá opravdu zapeklitý. Zaprvé, pro ujasnění -  Ostravsko-karvinský revír je pouze hospodářský termín pro Ostravsko-karvinskou uhelnou pánev.

Stejně jako Vy jsme narazili na řadu definic, dle které je ostravsko-karvinská pánev (tedy ostravsko-karvinský revír) oddělena od pánve podbeskydské tzv. bludovickým zlomem.  Frýdecko-místecko by dle následujících pramenů do tak do Ostravsko-karvinského revíru zahrnuto být nemělo.

 Viz.:

„Ostravsko-karvinská pánev je na jihu oddělena od podbeskydské pánve tzv. bludovickým zlomem a dělí se na část ostravskou a karvinskou. Ostravská část je tvořena ostravskou a petřvaldskou dílčí pánví, které jsou vzájemně odděleny tzv. michálkovickou poruchou. Ostravská část je pak od karvinské části oddělena tzv. orlovskou strukturou.“

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-karvinsk%C3%A1_uheln%C3%A1_p%C3%A1nev)

 

„Ostravsko-Karvinský revír je součástí hornoslezské černouhelné pánve. …V ČHP rozlišujeme dvě oblasti: ostravsko-karvinskou a podbeskydskou (obr. 1). Ostravsko-karvinská oblast se dělí na část ostravskou a karvinskou. V ostravské části lze vymezit dvě dílčí pánve: ostravskou a petřvaldskou, jejichž hranici tvoří michálkovická porucha. V podbeskydské oblasti se vymezují tyto části: příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a jablunkovská.“

(http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze2004/index.htm)

 

Stejně tak na těchto mapách (jedna z roku 1959) není Frýdecko-místecko v Ostravsko-karvinském revíru zahrnuto, ale spadá již do podbeskydské oblasti: http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/v25.jpg

(http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/image/m2.jpg).

 

Na stránkách OKD, stejně jako v jejich výročních zprávách a v následující diplomové práci, však jsou zmínky o tom, že Frýdecko-místecko ještě spadá do Ostravsko-karvinského revíru.

„Ostravsko-Karvinská uhelná pánev...Jde o území v okolí Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frýdku-Místku a Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, …“

(http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/ostravsko-karvinska-uhelna-panev)

 

„Název ostravsko-karvinský revír se začal používat až ve spojitosti s hospodářským významem uhelného hornictví. Česká část hornoslezské pánve je na západní straně, v severo-jižním směru ohraničena městy Ostrava, Brušperk, Příbor a Kopřivnice, na jihu je hranice vymezena systémem podbeskydských zlomů. V příčném směru rozčleňuje příslušnou oblast jak zlom bludovický, tak janovický, podélně pak orlovská struktura.“

(SISKA, František. Život a práce horníků v ostravsko-karvinském revíru po druhé světové válce [online]. Brno, 2014 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/363038/pedf_m/diplomka_oprava_6._4_franta_ODEVZD.pdf)

 

Nelze tedy s určitostí říci, jak to s Frýdecko-místeckým nalezištěm je.

V případě zájmu doporučujeme kontaktovat odborníky, například:

info@okd.cz

Další využité zdroje:

•         Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003. 564 s. ISBN 80-7342-016-3.

•         Výroční zpráva 2014 [online]. In: . OKD, a.s., 2014, s. 125 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: file:///C:/Users/MAKRLIKOVAV/Downloads/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202014.pdf – dostupné po zadání názvu do vyhledávače Google.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2016 13:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu