Ohřívání vody s polovinou topné spirály

Text dotazu

Když se ve varné konvici nachází pouze polovina topné spirály, která mi má vodu ohřát, ohřeje se voda rychleji nebo pomaleji než s celou topnou spirálou?

Odpověď

Dobrý den, 

dle Newtonova ochlazovacího zákona je celkové předané teplo přímo úměrné velikosti plochy mezní vrstvy (rozhraní mezi vodou a topnou spirálou). 

Pokud bychom topnou spirálu narovnali do dlouhé tyče o určité délce, mohli bychom též popsat rychlost přenosu tepla pomocí Fourierovy rovnice pro vedení tepla pro cylindrické souřadnice, kde intenzita předaného tepla přímo úměrně závisí na kolmé délce a poloměru.

S toho lze usuzovat, že pokud odstraníte polovinu topné spirály (zkrátíte ji na polovinu či na polovinu zmenšíte její povrch), bude intenzita přestupu tepla nižší než u původní spirály a ohřev vody bude trvat déle.

Použité zdroje

KARWA, Rajendra a SpringerLink (online služba). Heat and Mass Transfer.Singapore: Springer Singapore, 2017. ISBN 9811015570
SCHREIBEROVÁ, Lenka. Chemické inženýrství I. Vyd. 3., rozš. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2011. ISBN 9788070807781

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

25.05.2021 15:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu