odsun Němců z ČSR

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda existovala shoda o nutnosti transferu německé minority po druhé světové válce z ČSR napříč všemi politickými stranami, nebo zda byl někdo proti?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

myšlenka odsunu Němců se zrodila v průběhu druhé světové války a byla uskutečněna v "ovzduší", které bylo válkou stále  výrazně ovlivněno.
V ČSR měl odsun po válce 2 fáze : 1. fáze začíná hned po skončení 2 sv. války, v květnu 1945 tzv. divokým odsunem. Tento divoký odsun byl skutečně vyhnáním, protože o něm nerozhodla vláda na základě mezinárodních smluv jako tomu bylo v druhé fázi. Tento divoký odsun byl organizován místními národními výbory, pokud již byly zkonstituovány, nebo Čechy, kteří zde žili.
Na konferenci nejvyšších představitelů vítězných velmocí (USA, VB a SSSR), která jednala na přelomu července a srpna roku 1945 v Postupimi u Berlína o všech zásadních otázkách plynoucí z porážky Německa, byl v návaznosti na jejich předchozí stanoviska schválen transfer Němců z Československa, Maďarska a Polska.
Podrobné směrnice k jeho provedení, jež měly zajistit spořádaný průběh odsunu oboustranně prostého násilí a jiných nehumánních činů, byly 20. listopadu 1945 schváleny spojeneckou Kontrolní radou. Na jejich základě byla pak počátkem roku 1946 v Československu zahájena 2. fáze odsunu Němců. Celý proces byl definitivně ukončen na jaře roku 1947. V Československu poté zůstalo asi 200 000 Němců ze smíšených manželství, odborníků a antifašistů.
Tento odsun byl již organizován vládou a prováděn bezpečnostními složkami a nedocházelo při něm k násilnostem jako při tzv. divokém odsunu. Celý odsun byl doprovázen zbavením občanství a zabavením movitého a až na vyjímky i nemovitho majetku sudetských Němců, což spojenci uznali jako součást reparace.
Organizovaný odsun začal koncem ledna 1946 a byl ukončen, oficiálně, v listopadu. Během těchto měsíců bylo odsunuto přes 2 mil. Němců.
  
Národní fronta Čechů a Slováků bylo sdružení politických stran (později byly do něj přijaty i další organizace), které bylo založeno za účelem převzetí řízení státu po druhé světové válce. V podstatě se jednalo o nejdéle fungující politickou koalici na území Československa.
Od začátku měla v Národní frontě rozhodující vliv Komunistická strana Československa, která ji využila k usnadnění převzetí moci. Svou moc definitivně posílila 4./5. dubna 1945, kdy se prosadila vůči londýnskému Prozatímnímu státnímu zřízení a vyhlásila i svůj Košický vládní program.
Systém Národní fronty umožňoval kandidovat do voleb v roce 1946 pouze stranám sdruženým v této organizaci. Po volbách, které vyhrála KSČ, byly všechny strany Národní fronty přizvány k vládě (tj. neexistovala žádná povolená opoziční strana).
Doporučené zdroje :
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice-dejepisu/ceskoslovensko-po-druhe-svetove-valce-i.-1945-1948-petr-daubner.html
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2003/06/30993_1_21_0.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_N%C4%9Bmc%C5%AF_z_%C4%8Ceskoslovenska
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice-dejepisu/ceskoslovensko-po-druhe-svetove-valce-i.-1945-1948-petr-daubner.html

Literaturu k tomuto tématu naleznete v bázi NKC Národní knihovny , http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze :
-[Č.záznamu: 002104747]
Československá a česká zahraniční politika : minulost a současnost / František Zbořil. -- Vyd. 1.. -- Praha : Leges, 2010. -- 434 s. 
-[Č.záznamu: 001831889]
Češi a Němci 1939-1946 / Johann Wolfgang Brügel ; z němčiny přeložil Petr Dvořáček ; [doslov napsal Václav Kural]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2008. -- 415 s.
-[Č.záznamu: 000103333]
Dny strachu : zpráva o "odsunu" sudetských Němců z Bruntálska / Kurt Langer ; [z němčiny přeložil Milan Kubes]. -- 1. české vyd.. -- V Praze : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. -- 72 s.
-[Č.záznamu: 001693986]
Němci v českých zemích = Die Deutschen in den böhmischen Ländern. -- Ústí nad Labem : Společnost pro dějiny Němců v Čechách : Ústav slovansko-germánských studií UJEP : Muzeum města Ústí nad Labem : Archiv města Ústí nad Labem, 2006. -- 94 s.
-[Č.záznamu: 001179930]
Cesta k dekretům a odsunu Němců : datová příručka / Jan Němeček ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Littera Bohemica : Baronet, 2002. -- 152 s.

Podrobněji a zasvěceněji by Vám odpověděli historici z  Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.04.2013 08:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu