odsun Němců - Praha

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se tímto informovat,v jakých publikacích, novinách apod. bych
mohla dohledat informace o poválečném odsunu Němců z Prahy (např. i info
kolik Němců zde bylo koncem války, jaká byla jejich situace..). Jediné co se
mi podařilo zatím najít je studie Jiřího Lukase v Pražském historickém
sborníku.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

kromě zmiňovaného článku Jiřího Lukase jsme v Bibliografii Historického ústavu  AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz/) a článkové databázi Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
(http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=USDC)
nalezli ještě několik článků, na základě poznámkového aparátu je možné
usoudit, že informace pro tyto články byly čerpány především z archivních
pramenů:
* PUK, Miroslav. Odsun Němců z Prahy po druhé světové válce. Historický
obzor, 2001, roč. 12, č. 11-12, s. 270-278. ISSN 1210-6097.

* RADVANOVSKÝ, Zdeněk. Několik poznámek k odsunu německého obyvatelstva z
Prahy v roce 1946 : na okraj článku J. Lukase v Pražském sborníku
historickém XXIII. Pražský sborník historický, 1993, roč. 26, s. 138-148.

* PASÁK, Tomáš. Iniciativa Přemysla Pittera při záchraně německých dětí v
roce 1945 ... In Cesta do katastrofy : Československo-německé vztahy
1938-1947. [Praha] : Ústav mezinárodních vztahů, [1993]. s. 155-163. ISBN
80-901301-7-8. Statistika internovaných Němců ve Velké Praze v červenci
1945.

* STANĚK, Tomáš. Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich
vyšetřování. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky,
2005. 366 s. ISBN 80-7285-062-8. Kniha obsahuje kapitolu věnovanou i excesům
na území Velké Prahy, v textu se dále vyskytují informace i o odsunu z
Prahy.

Obecně se odsunu velmi podrobně věnují práce Tomáše Staňka, např. kniha
Odsun Němců z Československa 1945-1947.
* STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945-1947. Praha : Academia ;
Naše vojsko, 1991. 536 s. ISBN 80-200-0328-2.

Dalším zdrojem informací o odsunu Němců z Prahy mohou být publikace, které
obsahují vzpomínky přímých účastníků odsunu:
* LEHLE, Kordule. Am Prager Bahnhof wurden wir in Viehwaggons verfrachtet.
In Deutsche auf der Flucht : Zeitzeugen-Berichte über die Vertreibung aus
dem Osten. Augsburg : Weltbild GmbH, 2007. s. 200-203. ISBN
978-3-89897-741-8.

* DEJMKOVA, Ivana. Hagibor - smutná historie jednoho místa v Praze. Pražský
sborník historický, 2006, roč. 34, (2006), s. 183-250.

* FRITSCH, Hugo.  Zůstal jsem sám. In ...bylo mi 13. Plzeň : Grafia, 2004.
s. 14-87. ISBN 80-902340-4-6.

* MÍŠKOVÁ, Alena. Das Schicksal der Professoren der Prager Deutschen
Universität in der Nachkriegszeit. Wissenschaft im Exil : Die
Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 : Sammelband. Praha : Výzkumné
centrum pro dějiny vědy, 2004. s. 136-153. ISBN 80-86103-81-1.

* HÜBLER, Ursula. Meine Vertreibung aus Prag. München : Oldenbourg Verlag,
1991. 146 s. ISBN 3-486-55890-0.

Ke struktuře německého obyvatelstva Prahy naleznete základní informace ve
výše zmíněném článku Miroslava Puka, více informací o situaci Němců ve
válečné Praze se nám nepodařilo nalézt.

Pokud Vás zajímají i dobové články věnující se odsunu Němců z Prahy, můžete
zkusit využít Retrospektivní článkovou bibliografiii 1945-1952, která je v
lístkové podobě na základě předchozí dohody dostupná v Referenčním centru NK
ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm).
Část bibliografie se věnuje i přímo odsunu Němců (VIII 2b ČSR 1, krabice 23
a 24, http://www.nkp.cz/pages/files/sluz_retrospektivaVII_VIII.pdf),
předpokládáme tedy, že by zde mohly být zachyceny i články týkající se
odsunu Němců z Prahy. Několik článků jsme nalezli i pomocí plnotextového
vyhledávání v Digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz),
naskenované noviny jsou vzhledem k roku vydání dostupné pouze v NK ČR.
Digitální knihovna Kramerius obsahuje v digitalizované podobě česká
periodika převážně z 19. nebo 1.poloviny 20.století, jejichž fyzická podoba
je v kritickému stavu. Naskenované stránky jsou většinou zpracovány pomocí
technologie OCR, Kramerius umožňuje velmi jednoduché prohledávání, které
můžete kombinovat s výše zmíněnou Retrospektivní článkovou bibliografií.

* 7000 pražských Němců chybí ve Věstníku. Rudé právo, 1946, č. 67
(20.3.1946), s. 2. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8557817

* Kdo odpovídá za zmatek při odsunu Němců z Prahy? Rudé právo, 1946, č. 74
(28.3.1946), s. 12. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8558024

* Škodováci žádají rychlý odsun Němců z Prahy. Rudé právo, 1946, č. 86
(10.4.1946), s. 6. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8557217

* -ok-. Kdo brzdí odsun Němců z Prahy? Rudé právo, 1946, č. 87 (11.4.1946),
s. 6. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8557242
* Urychleme odsun Němců z Prahy. Rudé právo, 1946, č. 91 (16.4.1946), s. 2.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8557273


* Další transport Němců z Prahy do říše. Svobodné noviny, 1946, roč. 2, č.
144** (25.6.1946), s. 3.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17436761

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.06.2011 14:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu