Odstoupení prezidentského kandidáta

Text dotazu

Dobrý den,
mám dotaz v souvislosti s proběhlým prvním kolem prezidentských voleb. Chtěl bych se zeptat, jaký by byl postup, kdyby jeden ze dvou kandidátů, kteří postoupili do 2. kola prezidentských voleb z prezidentské volby odstoupil nebo by nebyl jinak možný se jí zúčastnit?
Postoupil by třetí kandidát místo něj nebo by tím automaticky vyhrál první?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za dotaz víc než aktuální. Zákon o volbě prezidenta počítá se všemi eventualitami, které by mohly nastat.

Ze zákona vybíráme:

Zánik kandidatury

(1) Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdát své kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem kandidáta nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

...

 (3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta doručeno Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím krajských úřadů zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve všech volebních místnostech a zveřejní toto prohlášení nebo tuto informaci na svých internetových stránkách určených pro volby, pokud je obdrží do 24 hodin před zahájením volby prezidenta; zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra současně o této skutečnosti informuje Český statistický úřad.

...

Zákon č. 275/2012 Sb.

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Částka  95/2012, Platnost od 22.08.2012, účinnost od 01.10.2012

§ 54

Zvolení kandidáta

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas (dále jen "oprávněný volič").

§ 55

Vyhlášení výsledku volby prezidenta po prvním kole volby prezidenta Podle zjištěných výsledků Státní volební komise

a) v případě, že byl prezident republiky zvolen v prvním kole, vyhlásí a předá celkový výsledek volby prezidenta (§ 57), nebo

b) vyhlásí výsledek volby prezidenta za první kolo volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby.

§ 56

Druhé kolo volby prezidenta

(1) V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta v místě a době podle § 2.

(2) Do druhého kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby prezidenta nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

(3) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

(4) Ministerstvo vnitra zveřejní neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v § 27 odst. 1 na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.01.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu