Podnikatelský záměr - otevření kavárny

Text dotazu

Dobrý deň,

Akú literatúru mi odporúčate zvoliť k písaniu BP na tému "Podnikateľský zámer na otvorenie kaviarne".

Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpověď

Dobrý den,
 
níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Doporučujeme Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 
 
Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučujeme použít např. termíny:
 
podnikatelský plán
podnikatelský záměr
založení podniku
kavárna
 
 
Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)
 
Bartoš, Pavel. Podnikatelský záměr. Praha, 2012. Vedoucí práce Ladislav Tyll.
 
Herynková, Veronika. Podnikatelský plán Kavárna. Praha, 2016. Vedoucí práce Jana Müllerová.
 
Hortová, Edita. Podnikatelský plán - italská pekárna. Praha, 2012. Vedoucí práce Ivana Svobodová.
 
Fikotová, Zdeňka. Založení podniku v oboru pohostinství. Praha, 2012. Vedoucí práce Lena Mlejnková.
 
Fricová, Pavlína. Podnikatelský plán na založení inovativní studentské kavárny v Praze. Praha, 2018. Vedoucí práce Blanka Habrmanová.
 
Kalodová, Lucie. Podnikatelský plán na založení Baby friendly kavárny. Praha, 2018. Vedoucí práce Dana Zadražilová.
 
Křížová, Jana. Analýza možností podnikání v oblasti kavárenského průmyslu. Praha, 2018. Vedoucí práce Libor Votava.
 
Konderlová, Nicolle. Podnikatelský plán kavárny Le Café Noir. Praha, 2014. Vedoucí práce Jana Pevná.
 
Kumstová, Lucie. Podklady pro založení podniku - kavárny. Praha, 2014. Vedoucí práce Stanislav Tripes.
 
Matysová, Anežka. Podnikatelský záměr otevření kavárny. Praha, 2016. Vedoucí práce Jana Valentová.
 
Němeček, Ondřej. Podnikatelský plán. Praha, 2010. Vedoucí práce Josef Krause.
 
Pařízková, Dana. Podnikatelský plán na založení firmy (podnikající v oblasti pohostinství). Praha, 2009. Vedoucí práce Alena Filipová.
 
Piskáčková, Iveta. Podnikatelský záměr - kavárna. Praha, 2016. Vedoucí práce Lena Mlejnková.
 
Straková, Tereza. Podnikatelský záměr - kavárna. Praha, 2016. Vedoucí práce Petr Boukal.
 
Šelmátová, Karolína. Analýza možnosti vzniku nové kavárny - zakladatelský projekt. Praha, 2015. Vedoucí práce Peter Slunčík.
 
Šetenová, Barbora. Marketingová analýza smysluplnosti založení nové kavárny. Praha, 2010. Vedoucí práce Markéta Procházková.
 
Ševčovičová, Zuzana. Založení retro pekárny a kavárny Cupcakes. Podnikatelský plán. Praha, 2014. Vedoucí práce Dana Zadražilová.
 
 
 
Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE
 
Blažková, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 278 s. Manažer. ISBN 978-80-247-1535-3.
 
Červený, Radim et al. Business plán: krok za krokem. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xvii, 211 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4.
 
Diab, Philip R. Sidestep complexity: project management for small- and medium-sized organizations. Newtown Square: Project Management Institute, ©2011. xxi, 147 s. ISBN 978-1-935589-28-0.
 
Fotr, Jiří a Souček, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 355 s. Expert. ISBN 80-247-0939-2.
 
Gadsen, Brian. Business plan: best proven techniques to writing a successful business plan to maximize a profitable business. 2nd edition. [United States]: [Brian Gadsen], [2014], ©2014. iii, 73 stran. ISBN 978-1-514-31166-0.
 
Kawasaki, Guy. Umění rozjezdu. Praha: Pragma, ©2010. xii, 218 s. ISBN 978-80-7349-244-1.
 
Kislingerová, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.
 
Koráb, Vojtěch, Režňáková, Mária a Peterka, Jiří. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, ©2007. 216 s. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0.
 
Krauseová, Jaruše a kol. Zakladatelský finanční záměr firmy: do kapsy. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2007. 144 s.ISBN 978-80-86175-54-6.
 
Peters, Michael P. a Hisrich, Robert D. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6.
 
Sedláčková, Helena a Buchta, Karel. Strategická analýza. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xi, 121 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1.
 
Shumilova, Polina. Business plan of “Sweet world” cafe. Praha, 2018. Vedoucí práce Jan Mareš.
 
Srpová, Jitka et al. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. Expert. ISBN 978-80-247-4103-1.
 
Staňková, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. 199 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-926-9.
 
Struck, Uwe. Přesvědčivý podnikatelský plán: předpoklad získání potřebného kapitálu. Praha: Management Press, 1992. 136 s. ISBN 80-85603-12-8.
 
Synek, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.
 
Veber, Jaromír a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6.
 
Walling, Rob a Taber, Mike, ed. Start small, stay small: a developer's guide to launching a startup. 1st ed. [S.l.: s.n.], ©2010. 202 s. ISBN 978-0-615-37396-6.
 
Wupperfeld, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha: Management Press, 2003. 159 s. Malé a střední podnikání. ISBN 80-7261-075-9.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

14.11.2018 20:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu