Odpadní voda

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, co se děje s odpadní vodou. Co se stane s plovoucím toaletním papírem? Je rozdíl mezi způsobem nakládání s odpadní vodou mezi obcemi, které u sebe mají vodní plochu a těmi, které ji nemají? A jak s odpadní vodou zacházejí nové soběstačné domy? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

odpadní vody jsou čištěny v čistírnách odpadních vod. Podle původu se rozlišují odpadní vody splaškové (z domácností a obecných (městských ) zařízení),  průmyslové (vypouštěné z průmyslových závodů), dešťové a balastní (z podzemní vody).

Splašková odpadní voda je zabarvená šedě až šedohnědě a je silně zakalená s teplotou mezi 7 a 25 stupni Celsia. Látky obsažené ve splaškové vodě mají původ v pitné vodě, v produktech metabolizmu  a  produktech lidské činnosti v domácnostech.

V čističce odpadních vod probíhá čištění těchto vod v několika fázích. První z nich je mechanické čištění, kde jsou v tzv. lapáku štěrku zachycovány pevné nerozpustné látky ve vodě. Na mechanické čištění navazuje biologické čištění, kde za pomoci mikroorganismů dochází k rozkládání organických látek. V aktivačních nádrži je udržována určitá koncentrace kalu – biomasy, která pomocí svého metabolizmu rozkládá  organické látky v odpadních vodách na H2O a CO2.

Po mechanickém a biologickém čištění se voda stále častěji podrobuje tzv. terciálnímu čištění, tedy nejčastěji filtrace, nebo biologické či chemické dočišťování.

 

Celý proces čištění odpadních vod je poměrně podrobně popsán například v publikacích:

 • VÍTĚZ, Tomáš a GRODA, Bořivoj. Čištění a čistírny odpadních vod. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7375-180-7.
 • KAŇKA, Jiří. Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. 111 s. ISBN 978-80-87472-52-1.
 • PYTL, Vladimír a kol. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. 2. vyd. Líbeznice: Medim pro SOVAK ČR, ©2012. x, 209 s. ISBN 978-80-87140-26-0.
 • ŠVEHLA, Pavel, TLUSTOŠ, Pavel a BALÍK, Jiří. Odpadní vody. Vyd. 2., přeprac. V Praze: Česká zemědělská univerzita, katedra agrochemie a výživy rostlin, 2007. 142 s. ISBN 978-80-213-1716-1.

Aj. (viz Online katalog Národní knihovny ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

 

K otázce toaletního papíru v odpadních vodách si můžete přečíst následující články:

 

 

O nakládání s odpadní vodou v obcích a domácnostech (+ soběstačné domy) pojednávají mimo jiné následující dokumenty a články:

 

 • BALOUN, Jiří et al. Vodní hospodářství obcí: příručka pro obce. 2. upravené a rozšířené vydání. České Budějovice: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, 2016. vi, 207 stran. ISBN 978-80-260-8346-7.
 • Decentralizované nakládání s odpadními vodami: odborný seminář a výstava. Brno: ARDEC, [200-]- . Sborník odborného semináře.

 

 • ROZKOŠNÝ, Miloš a kol. Domovní čistírny odpadních vod. Vyd. 1. V Brně: ZO ČSOP Veronica, 2010. 39 s. ISBN 978-80-87308-07-3.
 • ZAJONCOVÁ, Dana, ed. Přírodní čištění vody. 2., upr. vyd. Hostětín: ZO ČSOP Veronica - Centrum Veronica, 2010. 15 s. ISBN 978-80-87308-10-3.
 • MLEJNSKÁ, Eva et al. Extenzivní způsoby čištění odpadních vod. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2009. 119 s. ISBN 978-80-85900-92-7.
 • HUDEC, Mojmír. Pasivní rodinný dům: proč a jak stavět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 108 s. Profi & hobby; 133. ISBN 978-80-247-2555-0.
 • ŠÁLEK, Jan, ŽÁKOVÁ, Zdeňka a HRNČÍŘ, Petr. Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech. 1. vyd. Brno: ERA, 2008. viii, 115 s. 21. století. ISBN 978-80-7366-125-0.
 • KOUŘIL, Milan. Kořenové čistírny: alternativní způsob nakládání s odpadními vodami: (informační brožura pro obce, soukromníky a zemědělce). V Českých Budějovicích: [Attavena], 2006. 24 s. ISBN 80-86778-22-3.
 • ŠÁLEK, Jan a TLAPÁK, Václav. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006. 283 s. Technická knižnice. ISBN 80-86769-74-7.

 

 

V případě podrobnějších a odborných otázek v tomto oboru se můžete obrátit například na Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka: https://www.vuv.cz/index.php/cz/kontakty

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2018 09:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu