Odmítnutí mimořádné služby v rámci branné povinnosti z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání

Text dotazu

Dobrý den,
platí stále, že podle zákona (v případě stavu ohrožení) může občan České republiky odmítnout vykonávat mimořádnou vojenskou službu v rámci branné povinnosti z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání?

Odpověď

Dobrý den,

odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání by mělo být podle zákona Zákon č. 585/2004 Sb. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) možné.

Čerpali jsme z aktuálního znění zákona podle úprav uvedených v zákoně č. 47/2016 Sb. ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

§ 6

Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání

(1) Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání

a) do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení,

b) do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu;

vojákovi, který odmítne vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost.

(2) Odůvodněné prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby se podává písemně příslušnému krajskému vojenskému velitelství. V prohlášení se uvede jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa pobytu vojáka a adresa pro doručování podle správního řádu; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

(3) Krajské vojenské velitelství předá prohlášení vojáka v záloze o odmítnutí výkonu mimořádné služby do 10 dnů od jeho doručení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa pobytu vojáka v záloze. Krajské vojenské velitelství zapíše informaci o odmítnutí výkonu mimořádné služby do vojenské evidence k údajům vedeným o vojákovi v záloze, který prohlášení o odmítnutí učinil.

 (4) Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky.

Přechodná ustanovení

§ 39

…….

(2) Vojáci nebo odvedenci, kterým vznikla branná povinnost podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za vojáky v povinné záloze.

 

Formulář k odmítnutí není zákonem stanoven.

 

Zdroje:

*https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585

*https://acr.army.cz/vycvik-a-nasazeni/zalohy-ozbrojenych-sil-cr-124974/

*https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/kazdy-ma-pravo-odmitnout-pacifismus-registrovane-cirkve-a-nabozenske-spolecnosti

*https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-ledna-2016-kterym-se-meni-zakon-c-5852004-sb-o-branne-povinnosti-a-jejim-zajistovani-branny-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-20950.html

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2022 08:00

Martin píše:
Neděle 29.01.2023 23:48
Dobrý den,

Mohu poprosit o právně platný dokument o odmítnutí odvodu z důvodu svědomí , který mám zaslat na KVV tak aby byl správný? Děkuji mnohokrát
PSK - admin píše:
Pondělí 30.01.2023 10:29
Dobrý den.
 
Formulář k odmítnutí není zákonem stanoven.
Odmítnout mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání by mělo být dle zákona možné až ve chvíli, kdy je občan vojákem v záloze.
Pro více informací můžete prostudovat zdroje níže nebo se obrátit na příslušný úřad.

 Zdroje:
*https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585
*https://acr.army.cz/[…]/
*https://www.vojenskerozhled[…]ve-a-nabozenske-spolecnosti
*https://www.epravo.cz/top/z[…]uvisejici-zakony-20950.html
*https://cnn.iprima.cz/prehl[…]ranit-cesko-civiliste-85821
Honza píše:
Čtvrtek 16.02.2023 05:20
Mohu poprosit o právně platný dokument o odmítnutí odvodu z důvodu svědomí , který mám zaslat na KVV tak aby byl správný? Děkuji mnohokrát
PSK - admin píše:
Úterý 21.02.2023 18:54
Dobrý den.
 
Formulář k odmítnutí není zákonem stanoven.

Služba PSK
Eva Patejdlova píše:
Čtvrtek 02.03.2023 12:24
Napište si klidně v ruce nebo vytiskněte čestné prohlášení. Tam napište toto - Prohlašuji, že nejsem schopen vzít jinému člověku život, ani ho
Jakýmkoliv způsobem zranit. A to se zbraní v ruce, nebo i beze zbraně. K tomu mi brání moje vlastní svědomí.
Tohle prohlášení podepište a nechte si úředně ověřit podpis. Pak do 15 dnů od vyhlášení stavu ohrožení podejte toto prohlášení na
Váš krajský vojenský úřad.
Lukáš píše:
Pátek 17.02.2023 17:57
Doufám,že si Olomoucká vojenská nemocnice vede záznamy.
V roce 2000 jsem chtěl pokračovat jako profesionální voják v Armádě ČR, neprošel jsem však vojenskou prohlídkou z důvodu srdce,
no a potom další léta to následovalo dále.
Zlomenina paty,implatáty a železa v patě navždy.
Radek píše:
Úterý 21.02.2023 11:05
Dobrý den,
existuje nějaké řešení pro obyčejného člověka, který vlastní zbrojní průkaz (což by údajně mohla být "přednostní vstupenka" na bojiště v případném budoucím konfliktu), ale nerad by se v případné budoucí válce účastnil bojů? Ať už z důvodu svědomí, náboženského vyznání nebo něčeho podobného?
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 21.02.2023 18:57
Dobrý den,

branný zákon (Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování) nijak neupravuje povinnosti osob s platným zbrojním průkazem. Pro tyto osoby tak budou pravděpodobně platit shodná ustanovení jako pro všechny ostatní občany ČR.

Ani zákon o střelných zbraních (Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu) naopak nezahrnuje úpravy, jež by se týkaly branné povinnosti a s ní souvisejících činností. Pouze v § 59 je zmíněna branná příprava mezi výjimkami, kdy je možné svěřit zbraň či střelivo osobě, která není oprávněna takovou zbraň držet.

Pro odbornou konzultaci Vám nicméně doporučujeme kontaktovat právníka či právní poradnu.

Zdroje:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-119
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-13

S pozdravem
služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu